ΑΡΜΕΝΙΑ


Η λίμνη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Αρμενίας , στο εσωτερικό της επαρχίας Geqharkunik , σε υψόμετρο 1.900 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας . Η συνολική επιφάνεια της είναι περίπου 5.000 km2 , η ίδια η λίμνη είναι 940 km2 . Λεωφορεία και τρένα μπορεί να πάρει κάποιος […]

Σεβάν


Το Γιερεβάν είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Αρμενίας μία από της αρχαιότερες  συνεχώς κατοικούμενες πόλεις. Βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Χραζντάν και  αποτελεί το διοικητικό, πολιτιστικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας.Για ναφτάσει κανείς στο Γιερεβάν μπορεί  μέσω του αερολιμένα της Zvarnots της Αρμενίας, από  έναν μεγάλο αριθμό αεροπορικών […]

Γερεβάν