Правила за поверителност

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. ЛИЧНА ПОЛИТИКА

ПОСЛЕДНО АКТУАЛИЗИРА: Май 2018 г.

Best Western International, Inc. (наричани тук "BWI", "ние" и "нас") се ангажира да защитава личните ви данни и иска да сте запознати с това как събираме, използваме и разкриваме Лична информация По-долу). Позоваванията на "BWI", "ние" и "нас" в тази политика, в зависимост от контекста, колективно се отнасят до BWI и всяко дъщерно дружество на BWI, включително, но не само SureStay, Inc.

Използвайки този уебсайт или мобилно приложение ("Сайт"), включително текстово съобщение, предоставяне на лична информация (както е определено по-долу) на BWI или друго указание за вашето съгласие за получаване на маркетингова или друга информация от нас, вие се съгласявате с всички предприети действия от нас по отношение на вашата лична информация, както е посочено в тази Политика. Ако не сте съгласни с условията на тези Правила, моля, не използвайте Сайта или не предоставяте лична информация на BWI чрез нашия Сайт или по друг начин.

Настоящата Политика не описва събирането, използването или разкриването на информация от трети страни, включително трети страни, които притежават или оперират хотели и имоти с марка Best Western® ("Лицензирани хотели") и свързани организации от трети страни, които имат право да предоставят лицензирани хотели извън Съединените щати в различни страни и територии по целия свят ("филиали"). Моля, имайте предвид, че лицензираните хотели и филиали са независими юридически лица, които нито притежават, нито се контролират от дъщерни дружества на BWI или BWI. Лицензираните хотели и филиали може да имат свои собствени правила за поверителност, които може да са различни от тези правила. За да научите за практиките за поверителност на някой от лицензираните хотели или филиали, моля, прегледайте съответните им правила за поверителност, а не тези правила.

Макар че тази политика има за цел да опише най-широк кръг от нашите дейности по обработка на информация в световен мащаб, тези дейности могат да бъдат по-ограничени в някои юрисдикции въз основа на ограниченията на техните закони. Доколкото някоя от описаните тук дейности не е разрешена от законите на вашата страна, държава или провинция, Вие се съгласявате, че допустимите оставащи части от тази Политика се прилагат до максималната позволена от закона степен.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, която събираме

BWI може да събира от вас "лична информация", което означава, че ви идентифицира като лице или от което може да бъдете идентифицирани. Например, може да събираме:

 • информация за контакти, като ваше име, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер;
 • номер на кредитна карта или друг номер на платежна сметка, адрес за фактуриране и други данни за плащане и плащане ("Информация за плащане");
 • информация за членството в програмата за лоялни клиенти на Best Western Rewards® ("BWR®"), подробности за потребителските акаунти, подробности за потребителския профил или паролата, както и принадлежност към програмата за редовни клиенти или пътуващи партньори;
 • записи и копия на вашата кореспонденция, ако се свържете с нас;
 • информация, необходима за изпълнение на специални искания (напр. Здравни условия, изискващи специално настаняване);
 • информация за престоя на гостите, включително хотелите, в които сте пребивавали, дата на пристигане и заминаване и закупени стоки и услуги;
 • информация, събрана чрез използването на системи за затворена телевизия, ключ за карти и други системи за сигурност; и
 • в ограничени случаи, информация, свързана с кредита на клиентите.

Можем да събираме Лична информация от различни източници, включително:

 • чрез Сайта;
 • чрез резервационни и телефонни центрове;
 • чрез социални медии и маркови канали (например Facebook, Twitter);
 • от дъщерни дружества на BWI и от лицензирани хотели, филиали или други трети страни; или
 • когато по друг начин доброволно ни го предоставите, включително във връзка с нашата програма за лоялност (т.е. BWR).

Също така можем да комбинираме Личната информация, която събираме с публично достъпната лична информация и личната информация, която получаваме от други, или препратки към други. Събирането и използването на лична информация, независимо дали е отделно или комбинирано, се извършва в съответствие с и за целите, описани в тази Политика.

Ако доброволно споделяте с нас "Чувствителна информация" (напр. Лична информация, свързана със здравето ви), тази информация ще бъде използвана само, ако е необходимо, за да изпълни специални искания (например здравни условия, изискващи конкретно настаняване). Например, ако вие доброволно предадете здравна необходимост за нас, можем да съхраняваме и използваме тази информация, за да може един лицензиран хотел да осигури стая с подходящи удобства. Ние не събираме или съхраняваме чувствителна информация, освен ако не е предоставена доброволно от вас. Чрез предоставянето на тази Чувствителна информация изрично се съгласявате да събираме, обработваме и съхраняваме тази информация в съответствие с условията на тази Политика.

Програма BEST WESTERN REWARDS® ("BWR®")

За да се регистрирате в програмата BWR, трябва да ни предоставите част от вашата лична информация, като вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер, които са необходими за създаването и управлението на Вашия акаунт, администриране програмата BWR и осигурете предимствата на програмата BWR за вас.

Записването или запазването на членство в програмата BWR представлява вашето приемане на Общите условия на BWR (достъпно на www.bestwesternrewards.com) и вашето изрично писмено съгласие за всички действия, предприети от нас по отношение на Вашата лична информация в съответствие с тези правила , Постоянното използване на сайта след изтичане на срока на валидност на програмата BWR представлява вашето мълчаливо съгласие за всички действия, предприети от нас по отношение на вашата лична информация в съответствие с тези правила.

КАК ИЗПОЛЗВАМ ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, която събираме

BWI събира лична информация за гостите, посетителите на сайта и други, за да можем да осигурим опит, който отговаря на нуждите на такива лица. BWI може да събира, използва и разкрива лична информация за една или повече от следните цели:

 • Изпълнение на заявки за резервация или информация. За да изпълнявате вашите искания като извършване на транзакция с кредитна карта или резервиране на резервация в който и да е лицензиран хотел по целия свят чрез нашата централна система за резервации или отговаряйки на Вашите искания, ние изпращаме маркетингови, информационни или други бюлетини към вас (и персонализирането на такива бюлетини и Сайт на вашите предпочитания). Например, когато правите резервация чрез централната резервационна система на BWI, ние може да събираме информация за плащане от вас и може да използваме и разкриваме такава информация за плащане, за да изпълним вашата резервация. BWI поддържа световно достъпен уебсайт, телефонни центрове и компютри за бази данни в САЩ и други места по света, които имат за цел да помогнат на BWI да осъществява бизнес и да улесни работата и поддръжката на централната си система за резервации.
 • Програми за членство. Да администрира и управлява доброволни програми за членство, включително програми за лоялност като BWR, които позволяват на членовете да печелят и откупуват възнаграждения, точки или кредити във връзка с програмите. За пълни общи условия за програмата BWR посетете www.bestwesternrewards.com.
 • Best Western Travel Card®. Да обработва и да доставя карта за пътуване Best Western, която е карта за съхранение, подлежаща на възстановяване, за настаняване (цена и приложими данъци) за престоя в лицензирани хотели в цял свят. Също така може да използваме личната Ви информация, ако е необходимо, за да позволим използването и възстановяването на Best Western Travel Card. За пълни Общи условия за Best Western Travel Card вижте www.travelcard.bestwestern.com.
 • Административни и други комуникации. За да Ви изпратим важна информация относно Сайта, промени в нашите условия, условия и правила или друга административна информация (напр. Информация за вашите резервации за пътуване, като потвърждения на резервации и съобщения преди пристигането). Също така можем да използваме личната Ви информация, за да определим дали отговаряте на условията и / или да Ви информираме, ако сте предоставили съгласието си, да изпращате маркетингови съобщения или да ви разказваме за продукти, програми, подобрения, събития, специални оферти и услуги на BWI , Дъщерни дружества на BWI и трети страни (включително лицензирани хотели и филиали), които може да ви интересуват. За повече информация вижте раздела "Вашите възможности" на тази Политика по-долу.
 • Промоции. Да провеждат лотарии, конкурси или други маркетингови или промоционални дейности (колективно "Промоции"). Обикновено ви питаме за определена Лична информация, когато влизате или участвате в такава Популяризация и, ако е приложимо, печелите награда и ние използваме такава Лична информация, за да администрираме Промоцията. Участието в тези промоции е напълно доброволно и имате избор дали да разкриете личната си информация. Трябва внимателно да прегледате правилата, ако има такива, за всяка Промоция, в която участвате, тъй като тя може да съдържа допълнителна важна информация за използването на вашата лична информация от BWI. До степента, в която правилата на Промоцията относно третирането на личната Ви информация са в противоречие с тази Политика, правилата на Промоцията ще контролират.
 • Проучвания. Да провеждате или улеснявате проучвания и да поискате отговорите си на въпросници, за да осигурите по-добри продукти и услуги на гостите и посетителите на сайта. Завършването на всякакви проучвания или въпросници е строго доброволно.
 • Грижа за клиента. Да проследявате, обработвате и отговаряте на запитвания за обслужване на клиенти и да подобрявате и подобрявате опита на клиента. Може също така да предадем личната ви информация на доставчици на услуги от трета страна, филиали и лицензирани хотели, за да позволим на тези трети страни да проследяват, обработват и отговарят на запитвания за грижа за клиентите.
 • Вътрешни бизнес цели. За нашите вътрешни бизнес цели, като анализ на данни, одити, разработване на нови продукти, подобряване на Сайта, подобряване на услугите ни, идентифициране на тенденциите в използването и видовете посещения, определяне на ефективността на нашите Промоции и изпълнение на договорни задължения (напр. по отношение на спечелване или обратно изкупуване на BWR точки или мили чрез нашите партньори за авиокомпании).
 • Нашите правни задължения. Да спазва законовите и регулаторните изисквания или изисквания в съответствие с приложимото право, съдебна заповед, призовка или друг правен процес.
 • Условия за ползване. Можем да приложим или приложим нашите Общи условия и / или други споразумения и правила.

- изпраща до приятели. Да ви позволим да препращате информация за нашите продукти, услуги и лицензирани хотели на друго лице, като приятел или колега. Ако желаете да използвате тази функция, може да ни се наложи да ни предоставите и можем да използваме името на съответното лице и имейл адреса, за да улесните изпращането на такива съобщения на такова лице (и всяка лична информация - име и имейл адрес - предоставени във връзка с изпращане на такава информация, ще бъдат разкрити на това лице). С използването на тази функционалност вие потвърждавате, че имате право да използвате и да ни предоставите името и електронния адрес на получателя за тази цел. Ние няма да се стремим да използваме личната информация на получателя за каквато и да било друга цел освен да позволим изпращането на електронната поща, освен ако ние не разкриваме такава друга цел към вас по времето, когато ни предоставите такава Лична информация или ако не сме събрали разделно такава лична информация чрез други средства.

 • Кредитна карта с марка "co-brand". Да популяризирате и оценявате допустимостта за кредитни карти на марката "Best Western".
 • Допълнителни приложения. Също така може да използваме вашата лична информация по други начини, както е описано, когато ни предоставяте такава информация или с други цели с Вашето съгласие.

КАК ДА ОБЯВЯВАМЕ И ОПОВЕСТЯВАМ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Дъщерни дружества на BWI. Можем да споделим Вашата лична информация с дъщерните дружества на BWI, така че те да могат да използват такава лична информация за целите, описани в тази Политика. Филиалите на BWI са длъжни да защитават личната ви информация в съответствие с тази Политика. BWI е субектът, който отговаря за управлението на съвместно използваната лична информация.
 • Лицензирани хотели, филиали и трети страни. Също така можем да споделяме Вашата лична информация с лицензирани хотели, филиали и други трети страни, разположени по целия свят, за целите, описани в тези правила (напр. Да изпратите информацията си за резервация на съответния лицензиран хотел или филиал, да предоставяте лицензирани хотели, , или други трети страни с информация за възнагражденията, точките или кредитите, спечелени от вас във връзка с BWR, и да разрешите на лицензираните хотели, филиали и трети страни да определят дали отговаряте на условията и / или да Ви информираме, ако имате ако сте съгласни с продуктите, програмите, услугите и промоциите, за които смятате, че те интересуват).

• Доставчици на услуги от трети страни. BWI разчита на многобройни доставчици на услуги от трети страни да предоставят определени продукти и услуги от наше име, включително услуги за резервации, обработка на кредитни карти / плащания и фактуриране, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги за електронна поща, услуги за текстови съобщения, рекламни и маркетингови материали чрез електронна поща, директна поща и текстово съобщение, администриране на проучвания на гости и промоции, администрация, анализ на данни и други подобни услуги. Ние можем да споделим Вашата Лична Информация с цел да дадем възможност на тези трети лица да предоставят такива услуги или в противен случай е необходимо за текущата работа на бизнеса на BWI, включително работа с програми като BWR и Best Western Travel Card. Когато прехвърляме обработката на личната ви информация на трети страни или предоставяме Вашата лична информация на трети лица, ние изискваме тези трети лица да защитават личната Ви информация с разумни мерки за сигурност и да ограничат използването им само до целите, за които ние са го разкрили пред тях.

 • BWR партньори. BWI може също да сподели Вашата лична информация с компании, с които сме си партнирали или които участват в нашата програма BWR, за да ви позволи да печелите и откупувате възнаграждения, точки или кредити във връзка с членството ви в BWR и в съответствие с избраните от Вас приходи и разходи предпочитания (напр. избор на конкретен партньор на авиокомпанията, чрез който можете да печелите BWR точки).
 • Промоции. Личната информация, предоставена във връзка с Промоции, може да бъде споделена с други спонсори на такива Промоции (независимо от това дали такива Промоции се хостват от нас) или по друг начин в съответствие с правилата, приложими за тази Промоция.
 • Възлагане. В случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, прехвърляне или друго разпореждане на цялата или на част от бизнеса, активите или акцията на BWI или BWI Дъщерни дружества (включително във връзка с несъстоятелност или подобни производства) , можем да прехвърлим цялата информация, която събираме съгласно тези правила. Всеки наследник, правоприемник или приобретател може да използва личната ви информация, както е описано в тези правила.
 • Форуми за социални мрежи. BWI може да предоставя интерактивни услуги (напр. Табла за съобщения, форуми и блогове), чрез които можете да публикувате информация и материали на Сайта. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която разкривате чрез такива услуги, става публична информация и може да бъде достъпна за посетителите на Сайта и за широката общественост. Приканваме ви да упражнявате дискретност и предпазливост, когато решавате да разкриете личната си информация или друга информация чрез тези услуги. Ако решите доброволно да разкриете личната си информация чрез такъв форум, тя може да е на разположение на обществеността и може да бъде използвана от други лица за всякакви цели.
 • Правоприлагане; Спешни случаи; Спазването. Ние можем да разкрием вашата лична информация: (i) когато имаме основание да вярваме, че е необходимо да идентифицирате, да се свържете с нас или да предприемете съдебни действия срещу лица или образувания, които биха могли да Ви навредят, BWI, BWI Дъщерни дружества, Лицензирани хотели, , или други; (ii) когато вярваме, че приложимото законодателство или нормативна уредба (включително закони и разпоредби извън вашата държава на пребиваване) го изисква; (iii) съгласно заповедта за призовка, съдебно разпореждане или правен процес; (iv) да установим или да упражняваме нашите законни права, да защитаваме от съдебни претенции или да защитаваме нашите операции или тези на каквито и да е Дъщерни Дружества на BWI, Лицензирани Хотели или Филиали; (v) защита на правата, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на BWI, дъщерни дружества на BWI, лицензирани хотели, филиали, вие или други лица; vi) разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на предполагаеми незаконни дейности, vii) разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на съмнения за измама, viii) разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на ситуации, които включват потенциални заплахи за физическите безопасността на всяко лице, (ix) да разследва, предотвратява или предприема действия по отношение на нарушения на нашите Условия за ползване или други споразумения или политики, или (x) ако законът изисква или разрешава друго.
 • Кредитно разрешение. Когато кандидатствате за кредитна карта "Best Western", Вашата лична информация ще бъде използвана и оповестена на съответните трети страни в съответствие с приложимото законодателство, за да се определи дали имате право на кредитна карта и дали издателят на картата ще предостави и / или да поддържате линия на кредит за вас.
 • Отговорност при прехвърляне на информация. Ако доставчик на услуги, който получава от нас лична информация за субект на данни в ЕС или субект на данни от Швейцария, предприема действия, които противоречат на принципите на защитата на личния живот между ЕС и САЩ или на Швейцария за защита на личните данни на Швейцария и САЩ, ние носим отговорност за тези действия, ние доказваме, че не носим отговорност за причиняването им.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ЛИЧНА

BWI може също да събира "Нелична информация", което означава обобщена и / или анонимизирана информация, демографска информация и всякаква друга информация, която не разкрива вашата конкретна идентичност. Тъй като не-личната информация не ви идентифицира лично, ние можем да използваме и споделим такава информация с дъщерни дружества на BWI, лицензирани хотели, филиали и други трети страни с каквато и да е цел, включително, без ограничение, да улеснявате и подобрявате Вашия текущ достъп и използване на нашите Site, за да приспособим най-добре нашите услуги, за да отговаряме на личните интереси, да анализираме видовете посещения, да подобряваме и подобряваме обслужването на клиентите, както и за нашите други бизнес цели. Когато навигирате в Сайта, ние и нашите доставчици на услуги може да събираме определени не-лични данни, като вида на вашия компютър (Windows или Macintosh), резолюцията на екрана, версията на операционната система, интернет браузъра и версията на интернет браузъра, използвайки автоматични технологии за събиране на данни.

Освен това може да ангажираме доставчици на проследяване и рекламиране от трети страни да действат от името на BWI, за да проследяват и анализират използването на нашия сайт чрез използването на такива автоматични технологии за събиране на данни. Тези трети страни събират и споделят с нас, както можем да изискаме, информация за използването на сайта за посещения на нашия сайт, измерване и изследване на ефективността на нашите реклами, използването на проследяващата страница и пътищата, следвани по време на посещенията в сайта ни, на нашите рекламни банери в Интернет на нашия сайт и на други сайтове и проследяваме използването на други връзки от сайтовете на нашите маркетингови партньори на нашия сайт. Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате въпроси относно реклама или друго насочено съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.

 

БИСКВИТКИ

Също така може да събираме информация, свързана с "бисквитките". "Бисквитката" е прост текстов файл, който се съхранява на вашия компютър или мобилно устройство от сървър на уебсайт. Тя съдържа анонимна информация, например уникален идентификатор и името на уебсайта, както и някои цифри и цифри. "Бисквитките" позволяват на уебсайта да запомни предпочитанията ви и елементите, които сте поставили в пазарската кошница. Повечето браузъри ще ви кажат как да престанете да приемате нови "бисквитки", как да получавате известия, когато получавате нова "бисквитка" и как да деактивирате съществуващите "бисквитки". Функцията "Помощ" във вашия браузър трябва да ви каже как да направите това. Друга възможност е да посетите www.allaboutcookies.org, която предоставя изчерпателна информация за това как да деактивирате "бисквитките" на голямо разнообразие от настолни браузъри. Ако деактивирате или откажете "бисквитките", моля, имайте предвид, че някои части на този сайт може да са недостъпни или да не функционират правилно.

IP адреси

Вашият IP адрес е номер, който Вашият доставчик на интернет услуги автоматично присвоява на компютъра, който използвате, за да получите достъп до Сайта. Този номер се идентифицира и записва автоматично в нашите сървърни дневници, когато потребителите посещават Сайта, заедно с времето на всяко посещение и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика в интернет и се извършва автоматично от много уебсайтове. Използваме IP адреси за цели като изчисляване на нивата на използване на сайта, диагностика на сървърните проблеми, валидиране на легитимна потребителска сесия чрез Google® captcha и администриране на Сайта. Моля, имайте предвид, че ние третираме IP адреси, сървърни лог файлове и свързаната с тях информация като нелична информация, освен когато ние сме длъжни да направим друго съгласно приложимото законодателство.

НЕ СЛЕДИ

Вашият уеб браузър може да ви позволи да изберете вашите предпочитания за това дали искате да разрешите на уебсайтовете да събират информация с течение на времето за вашите онлайн дейности в различни сайтове или онлайн услуги. Понастоящем Сайтът не отговаря на такива "Не проследявай" или подобни предпочитания, които може да сте конфигурирали във вашия уеб браузър, и сайтът може да продължи да събира информация по начина, описан в тези правила. Въпреки това, както е посочено в секцията "Не лични данни" по-горе, ви даваме възможност да избирате в събраната информация, като коригирате настройките на "бисквитката" на браузъра си.

СТРАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези свързани сайтове (които могат да включват сайтовете на лицензирани хотели, филиали и различни партньори на BWR или други трети страни) не са под контрола на BWI и не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на такъв свързан сайт връзка, съдържаща се във всеки свързан сайт). Ние предоставяме такива връзки само за удобство и включването на връзка в Сайта не предполага одобрение на свързания сайт от BWI или BWI Subsidiaries. Ако решите да осъществите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с този сайт, направите това изцяло на свой собствен риск и при спазване на условията за използване и декларациите за поверителност за такива уеб сайтове. Ако предоставите лична информация чрез уебсайт на трета страна, вашата лична информация ще бъде третирана в съответствие с политиката за поверителност на тази трета страна.

СИГУРНОСТ И ИНТЕГРИСТ

Тъй като сигурността на вашата лична информация е важна за нас, ние въведохме мерки за сигурност, които осигуряват разумни предпазни мерки срещу неразрешения достъп, разкриване, промяна или унищожаване на лична информация. Личната информация, която събираме от вас онлайн, се съхранява от нас и / или от нашите доставчици на услуги и се защитава чрез комбинация от физически и електронен контрол на достъпа, технология на защитна стена и други разумни мерки за сигурност. Независимо от това, тези мерки за сигурност не могат да предотвратят всяка загуба, достъп, злоупотреба или промяна на личната информация. Когато това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за всяка такава загуба, достъп, злоупотреба или промяна на Лична информация, която може да ви засяга, за да можете да предприемете необходимите действия, за да защитите правата си. Може да решим да ви уведомим по пощата, по електронната поща или по телефона, когато това е разрешено от закона.

Моля, не ни изпращайте Вашата платежна информация или чувствителна информация чрез електронна поща или нежелана област (напр. Подаване на номера на вашата кредитна карта в полето "коментар"). Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с нас вече не е сигурно (например, ако смятате, че сигурността на който и да е акаунт, който сте имали с нас, е бил компрометиран), трябва незабавно да ни уведомите за предполагаемия проблем, като се свържете с нашия Клиент Както е посочено по-долу в настоящата Политика. Моля, имайте предвид, че ако изберете да ни уведомявате чрез физическа поща, това ще забави времето, необходимо да реагираме на предполагаемия проблем.

ВАШИТЕ ИЗБОРИ

Винаги можете да изберете какви лични данни (ако има такива) желаете да ни предоставите. Ако обаче не изберете да предоставите определени подробности, някои от вашите преживявания с нас може да бъдат засегнати. Например, не можем да направим резервация без име и ако не можем да разкрием личната ви информация на лицензирани хотели или филиали, може да не сме в състояние да ви предоставим всички или определени услуги за резервация, други услуги или ползи, свързани с членството , По същия начин, ако не можем да разкрием Вашата лична информация на други трети страни, като партньори на BWR (напр. Авиокомпании, издатели на карти и други трети страни), може да не успеем да предоставим всички налични услуги за членство в програмата (напр. спечелване на често срещани точки с такива компании), или предоставянето на такива услуги може да се забави. Ще се стремим да изпълним молбата си възможно най-бързо.

В някои юрисдикции, неприкосновеността на личните данни или други закони може да изискват от нас да получим съгласието ви, преди да ви изпратим информация, която не сте поискали конкретно. При определени обстоятелства вашето съгласие може да бъде подразбиращо се (напр. Когато се изискват комуникации, за да се изпълнят вашите искания и / или когато сте предоставили доброволна информация за ползване от нас). В други случаи може да ни се наложи да потърсим вашето съгласие изрично (например, когато събраната информация се счита за чувствителна информация съгласно местните разпоредби).

Ако не желаете да използваме вашите данни за контакт, за да популяризирате продукти или услуги на нашите собствени или трети страни, можете да се откажете от всякакви или всички такива промоционални съобщения или да оттеглите предишното си съгласие, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти, в секцията "Свързване с нас" на тази Политика по-долу. Ако сте получили промоционален имейл от нас и вече не желаете да получавате такива имейли напред, можете да се откажете, като използвате функцията за прекратяване на абонамента в имейла, който сте получили от нас. Моля, обърнете внимание, че когато се отпишете от получаването на промоционални имейли от нас, данните ви за връзка ще бъдат "потиснати", а не изтрити. Това ще гарантира, че вашето искане е записано и задържано, освен ако не дадете последващо съгласие, което го заменя.

Ако имате профил в BWR, Ви молим да посочите предпочитанията си за комуникация в момента, в който станете член на програмата BWR. След като посочите предпочитанията си, можете да ги промените, като влезете в профила си.

Моля, обърнете внимание, че ако се откажете, както е описано по-горе, няма да можем да премахнем вашата лична информация от базите данни на лицензирани хотели, филиали или други трети страни, с които вече сме споделили личната ви информация.

ДОСТЪП, ОТМЯНА И ПРОМЯНА

BWI може да ви позволи да прегледате определена Лична информация чрез Сайта или чрез други онлайн средства. Информация за наличието на онлайн средства за преглед на вашата лична информация обикновено е налична на Сайта или на печатни материали, когато такъв тип Лична информация е бил подаден за първи път.

Съгласно приложимото право, може да имате право да поискате достъп, изтриване или промени в личната информация, която поддържаме за вас и при необходимост да поискаме да актуализираме такава лична информация, която според вас е непълна, неточна или остаряла. Можете също така да попитате дали поддържаме Лична информация, която ви е свързана. Въпреки че BWI ще се опита добросъвестно да отговори на вашето искане, може да не сме в състояние да предоставим, изтрием или променим вашата лична информация при всякакви обстоятелства. Например BWI може да не може да променя, предоставя или изтрива Лична информация за вас, ако това би наложило ненужна тежест или разход, или да изиска BWI също да промени информацията, свързана с друго лице. В допълнение, при определени обстоятелства, съгласно приложимото право, може да имате право да поискате да преустановим използването на личната информация за вас въз основа на това, че такава лична информация е придобита чрез несправедливи средства или е била използвана в нарушение на закона. BWI ще удовлетвори такива искания, както е поискано и в рамките на срока, определен от приложимото законодателство, и когато това е разрешено от закона, може да наложи подходяща такса за покриване на разходите за отговор на вашето искане.

а да направите едно от горепосочените искания, моля, попълнете и изпратете този формуляр за заявка. Уверете се, че сте идентифицирани, за да определите дали имаме лична информация за Вас или че трябва да се свържем с вас, за да получите допълнителна информация.

ЗАДЪРЖАНЕ И МИНИМАЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

BWI събира само лична информация, която счита, че е необходима за извършване на услугите, които търсите от BWI и да упражнява правата си и да изпълнява задълженията си, както е посочено в тази Политика. Ние ще запазим Вашата лична информация само толкова дълго, колкото имаме нужда от нея за целите, за които я събираме или както е разрешено по закон.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ МАЛЦИТЕ

Сайтът не е насочен към непълнолетни (както е определен от приложимото законодателство) и искаме тези лица да не предоставят лична информация чрез сайта. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от непълнолетен на възраст под 13 години без потвърждение на съгласието на родителите, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да имаме информация от или за непълнолетен на възраст под 13 години, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, както е посочено в секцията "Свързване с нас" на тези правила.

ЗАЩИТА НА ЗАЩИТА НА ЕС-САЩ И ШИЛДОВА ЗАЩИТА НА ШВЕЙЦАРИЯ

BWI отговаря на Защитния щит САЩ-ЕС и Швейцарската рамка за защита на личните данни, както е посочено от Търговското министерство на САЩ по отношение на събирането, използването и задържането на лични данни от държави-членки на Европейския съюз и Швейцария. BWI представи своето собствено удостоверение, че спазва принципите за защита на поверителността, избор, по-нататъшен трансфер, сигурност, целостта на данните, достъп и изпълнение. За да научите повече за програмата Privacy Shield и да видите сертификацията на BWI, след като тя бъде одобрена от Министерството на търговията на САЩ, моля, посетете http://www.privacyshield.gov. Моля, имайте предвид, че нарушение на ангажимента на BWI за защитата на личните данни може да бъде разследвано от Федералната търговска комисия и / или от Министерството на търговията на САЩ.

Ако смятате, че BWI е злоупотребила с вашата лична информация в нарушение на принципите за поверителност на Privacy Shield, моля, свържете се с BWI чрез отдела за обслужване на клиенти с писмено описание на жалбата ви. След получаване на такова писмено описание, представител на отдела за обслужване на клиенти на BWI ще се свърже с Вас, за да установи време и начин за обсъждане на жалбата ви. BWI е посветена на разрешаването на всички легитимни оплаквания относно спазването на тази политика и принципите за защита на личната неприкосновеност и ще направи добросъвестно усилие, за да се ангажира с комуникациите, за да отговори на такива оплаквания. За нерешени жалби съгласно принципите за защита на поверителността на Privacy Shield, BWI се съгласи да участва в Програмата за защита на неприкосновеността на личния живот JAMS, независима програма за разрешаване на спорове. Ако не получите своевременно потвърждение на жалбата си или ако жалбата ви не е задоволително адресирана от BWI, моля, посетете уебсайта на програмата JAMS на адрес https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or -safe-harbor-искане за повече информация и / или да подадете жалба. Ако жалбата ви не бъде разрешена от BWI или чрез процеса JAMS, при ограничени обстоятелства може да има опция за обвързване с арбитраж преди панела Shield Privacy, или може да имате право да подадете жалба в местната агенция за защита на данните.

JURISDICTIONAL / ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Сайтът и BWI се експлоатират от Съединените щати в съответствие със законите на Съединените щати и посетителите на нашия Сайт, тези, които ни предоставят Лична Информация и тези, които по друг начин посочват съгласието си за получаване на маркетингова или друга информация от нас, трябва да сте наясно, че законите на Съединените щати могат да се различават от тези на вашата страна на пребиваване. BWI не представлява или гарантира, че сайтът или част от него е подходящ или наличен за използване в която и да е юрисдикция. Тези, които избират да осъществяват достъп до Сайта, правят това по своя собствена инициатива и на своя отговорност и отговарят за спазването на всички местни закони, правила и разпоредби. Можем да ограничим наличността на сайта, изцяло или отчасти, на всяко лице, географска област или юрисдикция, която избираме, по всяко време и по наше усмотрение. Изпращайки ни лична информация, Вие давате съгласието си за прехвърлянето на такава лична информация и обработката на такава лична информация в страни, различни от вашата държава на пребиваване, включително държави, които могат да осигурят различно ниво на сигурност на данните, отколкото в държавата, в която включително САЩ, където се намира BWI. Освен това, ако трябва да прехвърлим лична информация на лицензирани хотели, филиали или други трети страни в съответствие с тези правила, моля, бъдете уведомени, че тези организации могат или не да се намират в държави, които се считат за "адекватни" съгласно ЕС -US щит за защита на личните данни, швейцарско-американски защитен щит или други закони.

КАЛИФОРНИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ: ВАШИТЕ КАЛИФОРНИЯ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Законът "Shine the Light" в Калифорния, раздел 1798.83 на Гражданския кодекс, изисква от някои фирми да отговарят на искания от клиенти в Калифорния, питащи за практиките на бизнеса, свързани с разкриването на лична информация на трети страни, за целите на директния маркетинг на трети страни. Като алтернатива такива предприятия могат да имат политика да не разкриват лична информация на клиенти на трети страни за целите на директния маркетинг на трети страни, ако клиентът е упражнил възможност да се откаже от подобно споделяне на информация. Имаме такава политика. Можете да се откажете от споделянето на информация или да научите за каквито и да е права, които може да имате по секция 1798.83 на Калифорнийския кодекс, като изпратите имейл на BWI на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти, както е посочено по-долу в "Свързване с нас". имайте предвид, че за да изпълним определени награди, ние трябва да споделим информацията ви с нашите дъщерни дружества BWI, филиали или доставчици на услуги от трети страни. Освен това, когато извършвате резервация или престой в лицензиран хотел или чрез партньор, Вие предоставяте информацията си директно на този лицензиран хотел или филиал и ограниченията, съдържащи се в този раздел, няма да важат за BWI по отношение на тази информация. Моля, изпълнете инструкциите, предоставени ви от трети страни доставчици на услуги, за да се отпишете от техните съобщения. Ако сте се отказали, както е описано по-горе, и след това изберете да инициирате транзакция, която изисква да споделяме отново информацията ви с тази трета страна, тогава вашите предишни предпочитания за отказване няма да важат.

Контакт със САЩ

Ако имате въпроси относно тази Политика или искате да актуализирате информацията си или да промените предпочитанията си за комуникация, моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по телефона на телефон 800-528-1238 или ни пишете на на следния адрес:

Best Western International, Inc.

Отдел за обслужване на клиенти

П.к. Клетка 10203

Phoenix, AZ 85064

Attn: Грижи за клиента

Best Western International, Inc.

7 блок Citylink Бизнес парк

Старият Нас Роуд

Дъблин 12

Ирландия

Attn: Правен отдел

(Представител на BWI в ЕС)

Моля, имайте предвид, че съобщенията по електронната поща не са непременно сигурни; следователно не трябва да включвате информация за плащане или чувствителна информация в електронната ни поща.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

BWI си запазва правото да променя, променя или изменя тази Политика по всяко време. Дата на последно преразглеждане на тази политика е в горната част на тази страница. Ако извършим съществена промяна в тези правила, ще посочим на сайта, че нашите практики за поверителност са се променили и ще осигури връзка към новата политика. Ако извършим съществени промени в начина, по който използваме Вашата лична информация, ние ще ви уведомим по електронната поща на посочения в профила Ви имейл адрес (ако е приложимо) и / или чрез известие на началната страница на Сайта и ние да ви предостави възможност да се откажете от такава нова или различна употреба. Всички промени в Правилата ще влязат в сила след публикуването на преработената Политика на Сайта. Използването на Сайта след тези промени представлява вашето приемане на ревизираната Политика в сила.

 Български
Menu