Φόροι και Τέλη

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Уебсайтът на Best Western International, Inc, bestwestern.com, ви позволява да търсите и резервирате резервации в над 4100 души, които самостоятелно притежават и оперират хотели на Best Western в целия свят. Моля, имайте предвид, че Best Western International, Inc. не притежава, не управлява или управлява хотели, не е доставчик на хотелски стаи, не е страна по никакъв договор за резервация и не събира и / подобни данъци на данъчните органи. Освен това, Best Western International, Inc. не действа като агент на никоя страна по тази сделка. Всички въпроси относно таксите и таксите, събирани и събирани, трябва да бъдат насочени към съответния хотел.

Ние предлагаме два вида резервации чрез нашия сайт и чрез нашата телефонна резервационна система. Първият вид резервация ви позволява да направите резервация за стая въз основа на публикуваните от хотела цени. Препращаме данните за резервацията към хотела и плащате хотела директно при напускане. Това плащане ще покрие не само цената на стаята, но и някои приложими данъци и такси. Ако имате някакви въпроси за това, какви са данъците и таксите, моля, обърнете се към хотела за подробности преди резервацията.

За втория тип резервация, когато сте съгласни да платите предварително за стаята, ние предаваме вашите данни за резервацията на хотела, а хотелските такси за резервацията отпред. За предплатени резервации хотелът може да начисли съответните такси и такси отпред или да заплати съответните такси и такси при плащане. Ако имате въпроси относно таксите и таксите или когато те ще бъдат таксувани, моля, направете справка в хотела за подробности преди резервирането.

Сумата, показана в линията Данъци и такси, е прогнозна обща сума, която очакваме от хотела да плати за приложими данъци, правителствени такси и някои други хотелски такси. Тази сума се основава на информацията, предоставена от хотела. Best Western International, Inc. не гарантира точността или пълнотата на показваната сума. Моля, обърнете внимание, че хотелът може да начислява и други стоки, които не са включени в обявената цена или данъци и такси, като курортни такси, маркетингови такси, такси за паркиране и допълнителни разходи (например мини бар). Сумите, ако има такива, ще бъдат събирани от вас директно от хотела. Ако имате въпроси относно тези такси, моля, свържете се с хотела за подробности преди резервирането.

За да се регистрирате, е необходима валидна кредитна карта. Ако нямате валидна кредитна карта или не искате да използвате кредитна карта, моля, свържете се с хотела, за да разберете какви са правилата за регистрация преди извършване на резервацията.

 Български
Menu