POLITIKA E PRIVATËSISË

POLITIKA E PRIVATËSISË

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC POLITIKA E PRIVATIZIMIT

AFATET E FUNDIT: Maj 2018

Best Western International, Inc. (i referuar si "BWI", "ne" dhe "ne") është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe dëshiron që ju të njiheni me mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë Informacionin Personal (siç përcaktohet më poshtë). Referencat në "BWI", "ne" dhe "ne" gjatë gjithë kësaj Politike, në varësi të kontekstit, i referohen kolektivisht BWI dhe çdo degë të BWI, duke përfshirë por pa u kufizuar në SureStay, Inc.

Duke përdorur këtë faqe interneti ose një aplikacion mobil ("Site"), duke përfshirë mesazhin me tekst, duke siguruar informacionin personal (siç është përcaktuar më poshtë) në BWI ose duke shprehur ndryshe pëlqimin tuaj për marrjen e marketingut ose informacione të tjera nga ne, ju pranoni të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në lidhje me të dhënat tuaja personale siç është përcaktuar në këtë Politikë. Nëse nuk pajtoheni me termat dhe kushtet e kësaj Politike, ju lutemi mos e përdorni faqen ose mos i jepni ndonjë informacion personal BWI-së përmes Faqes tonë ose ndryshe.

Kjo Politikë nuk përshkruan mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e informacionit nga palët e treta, duke përfshirë palët e treta që zotërojnë ose veprojnë hotelet dhe pronat me markë Best Western® ("Hotelet e Licencuara") dhe organizatat e palës së tretë të lejuara për të sublicencuar Hotelet e Licencuara jashtë Shteteve të Bashkuara në vende dhe territore të ndryshme anembanë botës ("Affiliates"). Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se Hotelet e Liçensuara dhe Filialet janë subjekte të pavarura, as të zotëruara apo të kontrolluara nga BWI ose BWI Subsidiaries. Hotelet e licencuara dhe filialet mund të kenë politikat e tyre të privatësisë, të cilat mund të jenë të ndryshme nga kjo politikë. Për të mësuar në lidhje me praktikat e privatësisë të secilit prej hoteleve ose lidhjeve të liçencuara, ju lutemi shqyrtoni politikat e tyre përkatëse të privatësisë, jo këtë politikë.

Ndërsa kjo Politikë ka për qëllim të përshkruajë gamën më të gjerë të aktiviteteve tona të përpunimit të informacionit në nivel global, këto aktivitete mund të jenë më të kufizuara në disa juridiksione bazuar në kufizimet e ligjeve të tyre. Në masën që asnjë nga aktivitetet e përshkruara këtu nuk lejohet sipas ligjeve të vendit tuaj, shtetit apo provincës, ju pranoni që pjesët e mbetura të kësaj Politike që janë të lejueshme do të zbatohen në masën maksimale të lejuar nga ligji.

INFORMACION PERSONAL KEMRESHEN

BWI mund të mbledhë nga ju "Informacion Personal", që do të thotë informacion që ju identifikon si individ ose nga i cili mund të identifikoheni. Për shembull, mund të mbledhim:

 • informacionet e kontaktit, të tilla si emri juaj, adresa postare, adresa e-mail dhe numri i telefonit;
 • numrin e kartës së kreditit ose numrin tjetër të llogarisë së pagesës, adresën e faturimit dhe informacione të tjera të pagesës dhe faturimit ("Informacioni i pagesës");
 • Informacionin e anëtarëve të programit të besnikërisë për programin Best Western Rewards® ("BWR®"), detajet e llogarisë së përdoruesit online, detajet e profilit ose të fjalëkalimit dhe çdo lidhje me programin e fluturimit të shpeshtë ose të partnerit të udhëtimit;
 • regjistrimet dhe kopjet e korrespondencës suaj nëse na kontaktoni;
 • informacionin e nevojshëm për të përmbushur kërkesat e veçanta (p.sh., kushtet shëndetësore që kërkojnë strehim specifik);
 • informacion mbi qëndrimin e vizitorëve, duke përfshirë hotelet ku keni qëndruar, datën e mbërritjes dhe largimit, si dhe mallrat dhe shërbimet e blera;
 • informacione të mbledhura nëpërmjet përdorimit të sistemeve televizive me qark të mbyllur, çelësave të kartave dhe sistemeve të tjera të sigurisë; dhe
 • në raste të kufizuara, informacion në lidhje me kredinë e klientëve.

Ne mund të mbledhim informacion personal nga një sërë burimesh, duke përfshirë:

 • nëpërmjet Faqes;
 • përmes qendrave të rezervimit dhe thirrjes;
 • përmes mediave sociale dhe kanaleve të markave (p.sh. Facebook, Twitter);
 • nga Ndërmarrjet Filiale të BWI dhe nga Hotelet e Licencuara, Filialet ose palët e treta; ose
 • kur na jepni vullnetarisht, duke përfshirë edhe në lidhje me programin tonë të besnikërisë (pra BWR).

Ne gjithashtu mund të kombinojmë informatat personale që mbledhim me Informacionin Personal dhe Informacionin Personal që kemi marrë nga të tjerët ose me referenca të kryqëzuara me të tjerët. Mbledhja dhe përdorimi i Informacionit Personal, qoftë i ndarë ose i kombinuar, kryhet në përputhje me dhe për qëllimet e përshkruara në këtë Politikë.

Nëse me vete i shpërndan vullnetarisht informacionet e ndjeshme (p.sh., informacionet personale lidhur me shëndetin tënd), ky informacion do të përdoret vetëm si i nevojshëm për të përmbushur kërkesat e veçanta (p.sh. kushtet shëndetësore që kërkojnë strehim të veçantë). Për shembull, nëse ju shprehni vullnetarisht një nevojë për shëndetin, ne mund ta ruajmë dhe ta përdorim atë informacion në mënyrë që një hotel i licencuar të ofrojë një dhomë me pajisje të përshtatshme. Ne nuk mbledhim ose ruajmë informacione të ndjeshme nëse nuk jepet vullnetarisht nga ju. Duke ofruar informacion të tillë të ndjeshëm, ju shprehni pëlqimin tonë për mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e atij informacioni në përputhje me kushtet e kësaj Politike.

Programi BEST WESTERN REWARDS® ("BWR®")

Në mënyrë që të regjistroheni në programin BWR, ju duhet të na jepni disa nga informacionet tuaja personale, siç është emri juaj, adresa e-mail, adresa postare dhe numri i telefonit, që kërkohet për të krijuar dhe menaxhuar llogarinë tuaj, programin BWR, dhe ofroni përfitimet e programit BWR për ju.

Regjistrimi ose mbajtja e anëtarësisë në programin BWR përbën pranimin tuaj të kushteve dhe kushteve të BWR (të disponueshme në www.bestwesternwards.com) dhe pëlqimin tuaj të shprehur me shkrim për të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në lidhje me të dhënat tuaja personale në përputhje me këtë Politikë . Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas skadimit të programit BWR përbën pëlqimin tuaj të nënkuptuar për të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në lidhje me të dhënat tuaja personale në përputhje me këtë Politikë.

SI PËRDORIMI I INFORMACIONIT PERSONAL NE KUPTUAR

BWI mbledh informacione personale për mysafirët, vizitorët në sitin dhe të tjerët, në mënyrë që të mund të sigurojmë një përvojë që është në përputhje me nevojat e individëve të tillë. BWI mund të mbledhë, të përdorë dhe të zbulojë Informacionin Personal për një apo më shumë nga qëllimet e mëposhtme:

 • Përmbushja e kërkesave për rezervime ose informacione. Për të përmbushur kërkesat tuaja të tilla si plotësimi i një transaksioni me kartë krediti ose rezervimi i një rezervimi në çdo Hotel të Licencuar në mbarë botën përmes sistemit qendror të rezervimit tonë, ose duke iu përgjigjur kërkesave tuaja që ne ju dërgojmë (ose të personalizoni gazetat dhe gazetat e tilla Site në preferencat tuaja). Për shembull, kur të bëni një rezervim nëpërmjet sistemit qendror të rezervimit të BWI-së, ne mund të mbledhim informacionin e pagesës nga ju, dhe mund të përdorim dhe të zbulojmë informacione të tilla të pagesës për të përmbushur rezervimin tuaj. BWI mban një uebfaqe të aksesueshme në mbarë botën, qendrat e thirrjeve dhe kompjuterët e bazës së të dhënave në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera anembanë botës, të cilat kanë për qëllim të ndihmojnë BWI të kryejë biznes dhe të lehtësojë funksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemit qendror të rezervimit.
 • Programet e Anëtarësimit. Të administrojë dhe të operojë programet e anëtarësimit vullnetar, duke përfshirë programet e besnikërisë si BWR, të cilat lejojnë anëtarët të fitojnë dhe shpengojnë shpërblime, pike ose kredi në lidhje me programet. Për termat dhe kushtet e programit BWR, vizitoni www.bestwesternwards.com.
 • Best Western Travel Card®. Për të përpunuar dhe dërguar një kartë të udhëtimit më të mirë perëndimor, e cila është një kartë vlera e ruajtur që mund të shlyhet për pagesat e akomodimit (norma e dhomës dhe taksat e aplikueshme) për qëndrime në hotelet e licencuara në mbarë botën. Ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja personale si të nevojshme për të lejuar përdorimin tuaj dhe shpengimin e një karte udhëtimi Best Western. Për termat dhe kushtet më të mira të Travel Western Card, shih www.travelcard.bestwestern.com.
 • Komunikimet administrative dhe të tjera. Të dërgojmë informacion të rëndësishëm në lidhje me Faqes, ndryshime në kushtet, kushtet dhe politikat tona ose informacione të tjera administrative (p.sh., informacion rreth rezervimeve të udhëtimit tuaj, siç janë konfirmimet e rezervimit dhe komunikimet para mbërritjes). Ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të përcaktuar nëse ju keni të drejtë dhe / ose t'ju informoni, nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, për të dërguar komunikime marketingu ose për t'ju thënë rreth produkteve, programeve, përmirësimeve, ngjarjeve, ofertave speciale dhe shërbimeve të BWI , Filialet e BWI dhe palët e treta (duke përfshirë hotelet dhe lidhjet e licencuara) që mund të jenë me interes për ju. Për më shumë informacion, shihni seksionin "Zgjedhjet tuaja" të kësaj Politike më poshtë.
 • Promotions. Të veprojë me lojëra lotësh, konkurse ose aktivitete të tjera marketingu ose promovuese (së bashku, "Promovimet"). Ne zakonisht ju kërkojmë informata personale të caktuara kur hyni ose merrni pjesë në Promovimin e tillë dhe, nëse është e mundur, fitoni një çmim dhe ne përdorim informacione të tilla personale për të administruar Promovimin. Pjesëmarrja në këto Promocione është krejtësisht vullnetare dhe ju keni një zgjedhje nëse do të zbuloni Informacionin tuaj Personal. Ju duhet të rishikoni me kujdes rregullat, nëse ka ndonjë, të secilës Promovim në të cilën merrni pjesë, pasi ajo mund të përmbajë informacione shtesë të rëndësishme rreth përdorimit të informacionit tuaj personal nga BWI. Në masën që rregullat e Promovimit në lidhje me trajtimin e informacionit tuaj personal bien ndesh me këtë Politikë, rregullat e Promovimit do të kontrollojnë.
 • Sondazhet. Të kryejë ose të lehtësojë sondazhet dhe të kërkoni përgjigjet tuaja në pyetësorë në mënyrë që të ofroni produkte dhe shërbime më të mira për mysafirët dhe vizitorët e Faqes. Përfundimi i çdo sondazhi ose pyetësori është rreptësisht vullnetar.
 • Kujdesit të konsumatorëve. Për të gjetur, përpunuar dhe përgjigjur pyetjeve të kujdesit ndaj klientit dhe për të përmirësuar dhe përmirësuar përvojën e klientit. Ne gjithashtu mund të transmetojmë informacionin tuaj personal tek ofruesit e shërbimeve të palës së tretë, Affiliates dhe Hotels Licensed për t'u lejuar këtyre palëve të treta të gjurmojnë, përpunojnë dhe t'u përgjigjen pyetjeve të kujdesit ndaj klientit.
 • Qëllimet e Biznesit të Brendshëm. Për qëllime të biznesit tonë të brendshëm, të tilla si analizat e të dhënave, auditimet, zhvillimin e produkteve të reja, përmirësimin e sitit, përmirësimin e shërbimeve tona, identifikimin e trendeve të përdorimit dhe modelet e vizitave, përcaktimin e efektivitetit të Promovimeve tona dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuale (p.sh. lidhje me fitimin ose shlyerjen e pikave të BWR ose milje nëpërmjet partnerëve tanë të linjave ajrore).
 • Detyrat tona ligjore. Për të përmbushur kërkesat dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në pajtim me ligjin në fuqi, urdhrin e gjykatës, urdhër-thirrjen ose ndonjë proces tjetër ligjor.
 • Kushtet e Përdorimit. Ne mund të zbatojmë ose të aplikojmë Kushtet e përdorimit dhe / ose marrëveshje të tjera dhe politika.
 • E-mail për miqtë. Të lejoni që të përcillni informacionin në lidhje me produktet, shërbimet dhe hotelet e licencuara për një individ tjetër, si një mik ose bashkëpunëtor. Nëse dëshironi ta përdorni këtë veçori, ju mund t'ju kërkohet të na jepni dhe mund ta përdorim emrin dhe adresën e emailit të individit të aplikueshëm për të lehtësuar dërgimin e mesazheve të tilla tek ky individ (dhe çdo informacion personal, si p.sh. emri dhe adresa juaj e email-it - e dhënë në lidhje me dërgimin e një informacioni të tillë, do t'i zbulohen një personi të tillë). Duke përdorur këtë funksionalitet, ju pohoni se ju keni të drejtë të përdorni dhe të na jepni emrin dhe adresën e e-mailit të marrësit për këtë qëllim. Ne nuk do të kërkojmë të përdorim Informacionin Personal të marrësit për ndonjë qëllim tjetër përveçse për të lejuar dërgimin e postës elektronike, përveç nëse ne i zbulojmë një qëllim tjetër të tillë për ju, në kohën që ju na jepni informacione të tilla personale ose nëse nuk kemi mbledhur veçmas informacione të tilla personale përmes mjeteve të tjera.
 • Kartë krediti me markë. Të promovojë dhe të vlerësojë të drejtën për kartat e kreditit të bashkë-markave të Best Western.
 • Përdorime shtesë. Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin tuaj personal në mënyra të tjera siç përshkruhet kur na jepni informacion të tillë ose për qëllime të tjera me pëlqimin tuaj.

SI TË SHKAKOJMË DHE PËRFSHIRË INFORMACION PERSONAL

 • Filialet e BWI. Ne mund të ndajmë informacionet tuaja personale me degët e BWI në mënyrë që ata të mund të përdorin informacione të tilla personale për qëllimet e përshkruara në këtë Politikë. BWI Subsidiaries janë të nevojshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale në përputhje me këtë Politikë. BWI është njësia që është përgjegjëse për menaxhimin e këtyre të Dhënave Personale të përdorura bashkërisht.
 • Hotelet e licencuara, filialet dhe palët e treta. Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionet tuaja personale me hotelet, partnerët dhe palët e tjera të treta të licencuara në të gjithë botën për qëllimet e përshkruara në këtë Politikë (p.sh., për të dërguar informacionin e rezervimit tek hoteli ose shoqërues i licencuar i licencuar, për të siguruar Hotele të Liçensuara, , ose palë të treta me informacione mbi shpërblimet, pikat ose kreditë e fituara nga ju në lidhje me BWR, dhe për të lejuar Hotelet e Liçensuara, filialet dhe palët e treta të përcaktojnë nëse ju keni të drejtë dhe / ose t'ju informoni nëse keni me kusht pëlqimin tuaj, të produkteve, programeve, shërbimeve dhe promovimeve që ata besojnë se mund të jenë me interes për ju).
 • Ofruesit e Shërbimeve të Palës së Tretë. BWI mbështetet në ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të ofruar produkte dhe shërbime të caktuara në emër tonë, duke përfshirë shërbimet e rezervimit, përpunimin e kartelave / pagesave të kreditit, shërbimet e IT, kujdesin ndaj klientit, shërbimet e dërgimit të e-mail, shërbimet e mesazheve tekst, komunikimin dhe shpërndarjen e materialeve promocionale dhe të marketingut përmes e-mailit, postës direkte dhe mesazheve tekst, administrimit të sondazheve të mysafirëve dhe Promovimeve, administrimit, analizës së të dhënave dhe shërbimeve të tjera të ngjashme. Ne mund të ndajmë informacionet tuaja personale me qëllim që t'u mundësojmë këtyre palëve të treta që të ofrojnë shërbime të tilla ose që është ndryshe e nevojshme për operimin e vazhdueshëm të biznesit të BWI, duke përfshirë edhe funksionimin e programeve si BWR dhe Best Western Travel Card. Kur bëjmë transferimin e përpunimit të informacionit tuaj personal tek palët e treta ose u ofrojmë ofruesit tuaj të shërbimeve të palës së tretë, ju kërkojmë atyre palëve të treta që të mbrojnë të dhënat tuaja personale me masa të arsyeshme të sigurisë dhe të kufizojnë përdorimin e tyre vetëm për qëllimet për të cilat ne i kanë zbuluar ato.
 • Partnerët e BWR. BWI gjithashtu mund të ndajë informacionet tuaja personale me kompanitë me të cilat kemi partnerizuar ose që janë pjesëmarrës në programin tonë të BWR për t'ju lejuar të fitoni dhe të shpengosh shpërblime, pikë ose kredi në lidhje me anëtarësimin tuaj në BWR dhe në përputhje me fitimin dhe shpenzimet e zgjedhura preferencat (p.sh., përzgjedhja e një partneri të caktuar ajror nëpërmjet të cilit mund të fitoni pikë BWR).
 • Promotions. Informacioni Personal i paraqitur në lidhje me Promovimet mund të ndahet me sponsorët e palëve të treta të këtyre Promocioneve (pavarësisht nëse Promovimet e tilla janë pritur nga ne) ose ndryshe në përputhje me rregullat e zbatueshme për Promovimin e tillë.
 • Caktimi. Në rast të ndonjë riorganizimi, bashkimi, shitjeje, sipërmarrjeje të përbashkët, caktim, transferim ose shpërndarje tjetër të të gjitha ose ndonjë pjese të biznesit, aseteve ose stoqeve të BWI ose të Filialeve të BWI (përfshirë në lidhje me ndonjë procedurë të falimentimit ose të ngjashme) , ne mund të transferojmë çdo informacion që mbledhim në përputhje me këtë Politikë. Çdo pasues, cedues, ose i transferuar mund të përdorë të dhënat tuaja personale siç përshkruhet në këtë Politikë.
 • Forumet e Rrjetit Social. BWI mund të ofrojë shërbime interaktive në dispozicion (p.sh., bordet e mesazheve, forumet dhe bloget) përmes të cilave mund të vendosni informacione dhe materiale në këtë faqe interneti. Ju lutem vini re se çdo informacion që jepni nëpërmjet këtyre shërbimeve bëhet informacion publik dhe mund të jetë i disponueshëm për vizitorët e Faqes dhe për publikun e gjerë. Ne ju nxisim të ushtroni diskrecion dhe kujdes kur vendosni të zbuloni Informatat tuaja personale ose ndonjë informacion tjetër nëpërmjet këtyre shërbimeve. Nëse vendosni që të zbuloni vullnetarisht informacionin tuaj personal përmes një forumi të tillë, ai mund të jetë në dispozicion të publikut dhe mund të përdoret nga të tjerët për çfarëdo qëllimi.
 • Zbatimi i ligjit; Urgjencat; Pajtueshmërisë. Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal: (i) kur kemi arsye të besojmë se është e nevojshme të identifikohen, kontaktohen ose të sjellin veprime ligjore kundër personave apo subjekteve që mund të shkaktojnë dëmtim për ju, BWI, BWI Subsidiaries, Hotels Licensed, Affiliates , ose të tjera; (ii) kur ne besojmë se ligji apo rregullorja e zbatueshme (duke përfshirë ligjet dhe rregulloret jashtë vendit tuaj të banimit) e kërkon atë; (iii) si i mandatuar nga thirrja, urdhri i gjykatës ose procesi ligjor; (iv) të krijojë ose të ushtrojë të drejtat tona ligjore, të mbrojë kundër kërkesave ligjore, ose të mbrojë veprimet tona ose ato të çdo Filialeve, Hoteleve të Liçensuara ose Filialeve të BWI; (v) të mbrojë të drejtat, privatësinë, sigurinë ose pronën e BWI, Filialeve të BWI, Hoteleve të Liçensuara, Affiliates, ju ose të tjerët; (vi) të hetojë, parandalojë ose të ndërmarrë veprime në lidhje me aktivitetet e dyshuara të paligjshme, (vii) të hetojë, parandalojë ose të ndërmarrë veprime lidhur me mashtrimin e dyshuar, (viii) të hetojë, parandalojë ose të ndërmarrë veprime lidhur me situatat që përfshijnë kërcënime të mundshme (ix) të hetojë, parandalojë ose të ndërmarrë veprime në lidhje me shkeljet e kushteve të përdorimit tonë ose marrëveshjeve ose politikave të tjera, ose (x) siç kërkohet ndryshe ose lejohet nga ligji.
 • Autorizimi i Kredisë. Kur të aplikoni për një kartë krediti bashkëkombësie Best Western, Informacioni juaj Personal do të përdoret dhe do t'i shpaloset palëve të treta të përshtatshme në përputhje me ligjet në fuqi me qëllim të përcaktimit nëse ju keni të drejtë për kartën e kreditit dhe nëse lëshuesi i kartës do të japë dhe / ose të mbajë një linjë kredie për ju.

INFORMACIONE JO-PERSONALE

BWI gjithashtu mund të mbledhë "Informacion jo-personal", që do të thotë informacione të grumbulluara dhe / ose anonime, informacion demografik dhe çdo informacion tjetër që nuk zbulon identitetin tuaj të veçantë. Për shkak se Informacioni Jo-Personal nuk ju identifikon personalisht, ne mund t'i përdorim dhe t'i ndajmë këto informacione me Filialet BWI, Hotelet e Licencuara, Filialet dhe palët e tjera të treta për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë pa kufizim për të lehtësuar dhe përmirësuar qasjen tuaj të vazhdueshme në dhe Site, për të përshtatur më së miri shërbimet tona në përputhje me interesat personale, për të analizuar modelet e vizitorëve, për të përmirësuar dhe përmirësuar shërbimin ndaj klientit dhe për qëllimet tona të biznesit. Ndërsa lundroni në faqen tonë, ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve mund të mbledhin informacione të caktuara jo-personale, të tilla si lloji i kompjuterit (Windows ose Macintosh), rezolucioni i ekranit, versioni i OS, shfletuesi i Internetit dhe shfletuesi i Internetit duke përdorur teknologjitë automatike të grumbullimit të të dhënave.

Përveç kësaj, ne mund të angazhojmë ofruesit e përcjelljes së palëve të treta dhe ofrimin e reklamave për të vepruar në emër të BWI për të ndjekur dhe analizuar përdorimin tuaj të Faqes tonë nëpërmjet përdorimit të teknologjive të tilla automatike të grumbullimit të të dhënave. Këto palë të treta mbledhin dhe ndajnë me ne, siç mund të kërkojmë, informacionin e përdorimit të Faqes në lidhje me vizitat në faqen tonë, masin dhe hulumtojmë efektivitetin e reklamave tona, përcjellni përdorimin e faqes dhe shtigjet e ndjekura gjatë vizitave përmes Faqes tonë, na ndihmojnë të synojmë dhe ndjekim përdorimin e reklamave tona banner në internet në faqen tonë dhe në faqet e tjera, dhe të ndjekim përdorimin e lidhjeve të tjera nga faqet e partnerëve tanë të marketingut në faqen tonë. Ne nuk i kontrollojmë këto teknologji të ndjekjes së këtyre palëve të treta ose si ato mund të përdoren. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me një reklamë ose përmbajtje tjetër të synuar, duhet të kontaktoni drejtpërsëdrejti ofruesin përgjegjës.

COOKIES

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione në lidhje me cookies. Një cookie është një skedar teksti i thjeshtë që ruhet në kompjuterin ose pajisjen tuaj mobile nga një server i internetit. Përmban informacionin anonim, për shembull një identifikues unik dhe emrin e faqes, si dhe disa numra dhe shifra. Cookies lejojnë një faqe interneti për të kujtuar preferencat tuaja, dhe artikujt që keni vendosur në karrocën tuaj të blerjeve. Shumica e shfletuesve do t'ju tregojnë se si të ndaloni pranimin e cookie-ve të reja, si të njoftoheni kur merrni një cookie të ri dhe si të çaktivizoni cookies ekzistuese. Funksioni "Ndihma" brenda shfletuesit tuaj duhet t'ju tregojë se si ta bëni këtë. Përndryshe, ju mund të vizitoni www.allaboutcookies.org, i cili jep informacion të plotë se si të çaktivizoni cookies në një shumëllojshmëri të shfletuesve desktop. Nëse i çaktivizoni ose refuzoni cookies, vini re se disa pjesë të kësaj faqe mund të jenë të paarritshme ose të mos funksionojnë siç duhet.

ADRESAT IP

Adresa IP juaj është një numër që Ofruesi i Shërbimeve të Internetit cakton automatikisht në kompjuterin që po përdorni për të hyrë në Site. Ky numër identifikohet dhe regjistrohet automatikisht në skedarët e dosjeve të serverëve sa herë që përdoruesit vizitojnë faqen, së bashku me kohën e secilës vizitë dhe faqen (faqet) që janë vizituar. Mbledhja e adresave IP është praktikë standarde në internet dhe bëhet automatikisht nga shumë faqe interneti. Ne përdorim adresa IP për qëllime të tilla si llogaritja e niveleve të përdorimit të Faqes, duke ndihmuar në diagnostikimin e problemeve të serverit, validimin e një sesioni legjitim të përdoruesit nëpërmjet Google® captcha dhe administrimin e Faqes. Ju lutem vini re se ne i trajtojmë adresat IP, dosjet e logaritmit të serverëve dhe informacionet e lidhura me të si informacione jo personale, përveç kur kërkohet të veprojmë ndryshe sipas ligjit në fuqi.

 

MOS GJURMO

Shfletuesi juaj i internetit mund t'ju lejojë të zgjidhni preferencën tuaj nëse doni të lejoni faqet e internetit të mbledhin informacion gjatë kohës në lidhje me aktivitetet tuaja në internet nëpër faqe të ndryshme ose shërbime online. Në këtë kohë, faqja nuk i përgjigjet këtyre "A nuk ndjek" ose preferencave të ngjashme që mund të keni konfiguruar në shfletuesin tuaj të internetit dhe faqja mund të vazhdojë të mbledhë informacione në mënyrën e përshkruar në këtë politikë. Megjithatë, siç thuhet në seksionin "Informacioni jo personal" më sipër, ne ju lejojmë të ushtroni disa zgjedhje në informacionin e mbledhur duke rregulluar parametrat e cookie-t të shfletuesit tuaj.

SITE THIRD-PARTY

Site mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Këto faqe të lidhura (të cilat mund të përfshijnë faqet e internetit të Hoteleve të Liçensuara, Affiliates, dhe partnerëve të ndryshëm BWR ose palëve të tjera të treta) nuk janë nën kontrollin e BWI dhe ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e ndonjë site të tillë të lidhur (ose ndonjë lidhje që gjendet në ndonjë faqe të lidhur). Ne sigurojmë lidhje të tilla vetëm si lehtësi dhe përfshirja e një lidhjeje në Site nuk nënkupton miratimin e faqes së lidhur nga BWI ose Filialet e BWI. Nëse vendosni për të hyrë në ndonjë nga faqet e internetit të palëve të treta të lidhura me këtë Faqe, ju bëni këtë tërësisht në përgjegjësinë tuaj dhe në varësi të kushteve të përdorimit dhe politikave të privatësisë për faqet e internetit të tilla. Nëse jepni ndonjë informacion personal nëpërmjet ndonjë faqeje të tillë të palës së tretë, Informacioni juaj Personal do të trajtohet në përputhje me politikën e privatësisë të asaj pale të tretë.

SIGURIA & INTEGRITETI

Për shkak se siguria e informacionit tuaj personal është e rëndësishme për ne, ne kemi zbatuar masa sigurie që ofrojnë masa paraprake të arsyeshme kundër qasjes, zbulimit, ndryshimit ose shkatërrimit të paautorizuar të Informacionit Personal. Informacioni Personal që mbledhim nga ju në internet ruhet nga ne dhe / ose nga ofruesit tanë të shërbimit dhe mbrohet nëpërmjet një kombinimi të kontrolleve fizike dhe elektronike të qasjes, teknologjisë së mbrojtjes nga zjarri dhe masave të tjera të arsyeshme të sigurisë. Megjithatë, masat e tilla të sigurisë nuk mund të parandalojnë të gjitha humbjet, aksesin, keqpërdorimin ose ndryshimin e Informacionit Personal. Kur kërkohet me ligj, ne do t'ju njoftojmë për ndonjë humbje, akses, keqpërdorim ose ndryshim të Informacioneve Personale që mund të ndikojë tek ju, në mënyrë që të ndërmarrni veprimet e duhura për të mbrojtur të drejtat tuaja. Mund të vendosim t'ju njoftojmë me postë, email ose telefon, ku lejohet me ligj.

Ju lutemi mos na dërgoni informacionin tuaj të pagesës ose informacionin e ndjeshëm përmes e-mailit ose ndonjë zone të padenuar (p.sh., paraqitjen e numrit të kartës tuaj të kreditit në një fushë "koment"). Nëse keni arsye të besoni se ndërveprimi juaj me ne nuk është më i sigurt (p.sh., nëse mendoni se siguria e çdo llogarie që mund të keni me ne është komprometuar), ju duhet të na njoftoni menjëherë për problemin e supozuar duke kontaktuar Klientin tonë Departamenti i Kujdesit siç është përcaktuar më poshtë në këtë Politikë. Ju lutem vini re se nëse zgjedhni të na njoftoni me postë fizike, kjo do të vonojë kohën që na nevojitet për t'iu përgjigjur problemit të supozuar.

ZGJEDHJET TUAJA

Ju mund të zgjedhni gjithmonë çfarë Informacioni Personal (nëse ka) ju dëshironi të na jepni. Megjithatë, nëse vendosni të mos jepni detaje të caktuara, disa nga përvojat tuaja me ne mund të preken. Për shembull, ne nuk mund të rezervojmë pa emër, dhe nëse nuk mund t'i zbulojmë informacionet tuaja personale tek hotelet ose anëtarët e licencuar, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë të gjitha ose disa shërbime rezervimi, shërbime të tjera ose përfitime të anëtarësimit . Në mënyrë të ngjashme, nëse nuk mund t'i zbulojmë informacionet tuaja personale palëve të treta, si p.sh. partnerët e BWR (p.sh., linjat ajrore, emetuesit e kartave dhe palë të tjera të treta), ne mund të mos jemi në gjendje të ju ofrojmë të gjitha shërbimet e programit të anëtarësimit (p.sh., fitimi i pikave të shpeshta të konsumatorëve me kompani të tilla), ose ofrimi i shërbimeve të tilla mund të vonohet. Ne do të përpiqemi që të pajtohemi me kërkesën tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.

Në disa juridiksione, privatësia e të dhënave ose ligje të tjera mund të kërkojnë që ne të marrim pëlqimin tuaj para se t'ju dërgojmë informacione që nuk i keni kërkuar në mënyrë specifike. Në rrethana të caktuara, pëlqimi yt mund të jetë i nënkuptuar (p.sh., ku komunikimet janë të nevojshme për të përmbushur kërkesat tuaja dhe / ose ku keni dhënë informacionin vullnetar për përdorim nga ne). Në raste të tjera, mund t'ju kërkohet të kërkoni pëlqimin tuaj shprehimisht (p.sh., kur informacioni i mbledhur konsiderohet të jetë informacion i ndjeshëm sipas rregullave lokale).

Nëse nuk dëshironi që ne të përdorim informacionin tuaj të kontaktit për të promovuar produktet ose shërbimet tona të palëve të treta, ju mund të përjashtoni ndonjë ose të gjitha komunikimet e tilla promovuese ose të tërhiqni pëlqimin tuaj të mëparshëm duke kontaktuar Departamentin tonë të Kujdesit ndaj Klientit siç është përcaktuar në seksionin "Na Kontaktoni" të kësaj Politike më poshtë. Nëse keni marrë një e-mail promocionale nga ne dhe nuk dëshironi të pranoni e-mail të tillë që do të kaloni përpara, ju mund të zgjedhni duke përdorur funksionin e çabonimit në e-mailin që keni marrë prej nesh. Ju lutem vini re se kur të çregjistroheni nga marrja e emaileve promovuese prej nesh, detajet e kontaktit tuaj do të "shtypen" në vend që të fshihen. Kjo do të sigurojë që kërkesa juaj regjistrohet dhe ruhet nëse nuk jepni një pëlqim të mëvonshëm që e anashkalon atë.

Nëse keni një llogari BWR, ju kërkojmë që të tregoni preferencat tuaja të komunikimit në kohën që bëheni anëtar i programit BWR. Pasi të keni treguar preferencat tuaja, ju mund t'i ndryshoni ato duke hyrë në llogarinë tuaj.

Ju lutem vini re se nëse ju zgjidhni si më sipër, ne nuk do të mund t'i heqim informacionet tuaja personale nga bazat e të dhënave të Hoteleve të Liçensuara, Bashkësive ose palëve të tjera të treta me të cilat tashmë i kemi ndarë të dhënat tuaja personale.

HYRJA, SHKARKIMI, & MODIFIKIMI

BWI mund t'ju lejojë të shqyrtoni informacione të caktuara personale përmes Faqes ose përmes mjeteve të tjera në internet. Informacioni në lidhje me disponueshmërinë e mjeteve online për shqyrtimin e Informatave tuaja Personale është përgjithësisht i disponueshëm në Site ose në materialet e shtypura ku një lloj i tillë i Informacionit Personal është dorëzuar së pari.

Në pajtim me ligjin në fuqi, mund të keni të drejtën të kërkoni qasje, fshirje ose ndryshime në të dhënat personale që ne mbajmë për ju dhe, sipas rastit, kërkojmë që të përditësojmë informacione të tilla personale që mendoni se janë të paplota, të pasakta ose të vjetra. Ju gjithashtu mund të pyesni nëse ne mbajmë informacion personal që lidhet me ju. Megjithëse BWI do të përpiqet me mirëbesim për t'iu përgjigjur kërkesës suaj, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë, të fshijmë ose të ndryshojmë të dhënat tuaja personale në të gjitha rrethanat. Për shembull, BWI mund të mos jetë në gjendje të ndryshojë, të sigurojë ose të fshijë informacionin personal rreth jush nëse do të vendoste një barrë ose shpenzime të panevojshme, ose do të kërkonte që BWI gjithashtu të ndryshojë informacionin në lidhje me një person tjetër. Përveç kësaj, në disa rrethana në pajtim me ligjin në fuqi, mund të keni të drejtë të kërkoni që ne të pushojë përdorimi i Informacioneve Personale për ju, me arsyetimin se këto të dhëna personale janë fituar me mjete të padrejta ose të përdorura në kundërshtim me ligjin. BWI do t'i respektojë kërkesat e kërkuara dhe brenda kohës së përcaktuar nga ligji i zbatueshëm dhe, kur lejohet nga ligji, mund të paguajë një tarifë të përshtatshme për të mbuluar shpenzimet për t'iu përgjigjur kërkesës suaj.

Për të bërë një nga kërkesat e listuara më sipër, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni këtë formular kërkese. Të kontaktoheni me identitetin tuaj, për të përcaktuar nëse kemi ndonjë informacion personal në lidhje me ju, ose në rast se na duhet të kontaktojmë për të marrë ndonjë informacion shtesë.

Ruajtja e të Dhënave dhe MINIMIZIMI

BWI mbledh vetëm informacionin personal që beson se është i nevojshëm për të kryer shërbimet që kërkoni nga BWI dhe për të ushtruar të drejtat e tij dhe për të përmbushur detyrimet e tij siç parashikohet ndryshe në këtë Politikë. Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa na nevojitet për qëllimet për të cilat e mbledhim atë ose siç lejohet ndryshe me ligj.

SHËNIM NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E SITE NGA TË MITURIT

Site nuk u drejtohet të miturve (siç përcaktohet nga ligji në fuqi), dhe ne kërkojmë që individë të tillë të mos ofrojnë Informata Personale përmes Faqes. Nëse mësojmë se kemi mbledhur ose pranuar Informata Personale nga një i mitur nën moshën 13 vjeç pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne do ta fshijmë atë informacion. Nëse besoni se mund të kemi ndonjë informacion nga ose rreth një të mitur nën moshën 13 vjeçare, ju lutemi kontaktoni Departamentin tonë të Kujdesit ndaj Klientit siç është përcaktuar në seksionin "Na Kontaktoni" të kësaj Politike.

 

PRIVACY SHIELD BE-US DHE SHIELD PRIVACY SWISS-US

BWI është në përputhje me SHBA-EU Privacy Shield dhe US-Swiss Privacy Shield Framework siç përcaktohet nga Departamenti Amerikan i Tregtisë në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe mbajtjen e Informacioneve Personale nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zvicrës. BWI ka paraqitur vetë-vërtetimin e saj se i përmbahet parimeve të Mbrojtjes së Privatësisë të njoftimit, zgjedhjes, transferimit të mëtejshëm, sigurisë, integritetit të të dhënave, qasjes dhe zbatimit. Për të mësuar më shumë rreth programit të mbrojtjes së privatësisë dhe për të parë vërtetimin e BWI pasi të jetë miratuar nga Departamenti i Tregtisë i SHBA-ve, ju lutemi vizitoni http://www.privacyshield.gov .Ju lutem vini re se një shkelje e angazhimit të BWI ndaj Privacy Shield mund të hetohet nga Komisioni Federal i Tregtisë dhe / ose Departamenti Amerikan i Tregtisë.

Nëse ju mendoni se BWI ka keqpërdorur informacionin tuaj personal në kundërshtim me parimet e privatësisë së Mbrojtjes së Privatësisë, ju lutemi kontaktoni BWI përmes Departamentit të Kujdesit për Klientin me një përshkrim me shkrim të ankesës suaj. Pas marrjes së një përshkrimi të tillë me shkrim, një përfaqësues nga Departamenti i Kujdesit ndaj Klientit të BWI do t'ju kontaktojë për të vendosur një kohë dhe mënyrë për të diskutuar ankesën tuaj. BWI është e përkushtuar për të adresuar të gjitha ankesat legjitime në lidhje me respektimin e kësaj Politike dhe Parimet e Privatësisë së Mbrojtjes së Privatësisë dhe do të bëjë përpjekje me besim të mirë për t'u angazhuar në komunikime për të adresuar ankesat e tilla. Për ankesat e pazgjidhura sipas Parimeve të Privatësisë së Mbrojtjes së Privatësisë, BWI ka pranuar të marrë pjesë në Programin JAMS EU Privacy Shield, një program i pavarur për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Nëse nuk merrni në kohë pranimin e ankesës tuaj ose nëse ankesa juaj nuk është adresuar në mënyrë të kënaqshme nga BWI, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Programit JAMS në https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or -safe-port-kërkesë për më shumë informacion dhe / ose për të paraqitur një ankesë. Nëse ankesa juaj nuk zgjidhet nga BWI, ose përmes procesit JAMS, në rrethana të kufizuara mund të gjendet një opsion i detyrueshëm i arbitrazhit përpara një Paneli për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ose ju mund të keni të drejtën të parashtroni një ankesë pranë agjencisë tuaj për mbrojtjen e të dhënave.

ÇËSHTJET PËR TRANSFERIMET JURIDIKE / TË DHËNAVE

Site dhe BWI veprojnë nga Shtetet e Bashkuara në përputhje me ligjet e Shteteve të Bashkuara dhe vizitorët në faqen tonë, ata që na japin informacionin personal dhe ata të cilët ndryshe tregojnë pëlqimin e tyre për marrjen e marketingut ose informacione të tjera nga ne, duhet të jetë i vetëdijshëm se ligjet e Shteteve të Bashkuara mund të ndryshojnë nga ato të vendit tuaj të banimit. BWI nuk paraqet ose garanton që Site ose ndonjë pjesë e saj është e përshtatshme ose e disponueshme për përdorim në ndonjë juridiksion të veçantë. Ata që zgjedhin të hyjnë në Faqe e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe me vetë përgjegjësinë e tyre dhe janë përgjegjës për respektimin e të gjitha ligjeve, rregullave dhe rregulloreve vendore. Mund të kufizojmë disponueshmërinë e Faqes, në tërësi ose pjesërisht, për çdo person, zonë gjeografike ose juridiksion që zgjedhim, në çdo kohë dhe në diskrecionin tonë të vetëm. Me dorëzimin e çdo informacioni personal, ju pranoni transferimin e këtyre Informacioneve Personale dhe përpunimin e Informatave të tilla Personale në vende të ndryshme nga shteti juaj i vendbanimit, duke përfshirë vendet që mund të ofrojnë një nivel të ndryshëm sigurie të të dhënave sesa në vendin tuaj vendbanim, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, ku ndodhet BWI. Përveç kësaj, në qoftë se ne kemi nevojë të transferojmë çdo Informacion Personal tek Hotelet e Licencuara, Filialet ose palët e tjera të treta në përputhje me këtë Politikë, ju lutemi të këshilloheni që subjektet e tilla mund ose nuk mund të gjenden në vendet që konsiderohen "të përshtatshme" në përputhje me BE -US Privacy Shield, Swiss-US Privacy Shield ose ligje të tjera.

PËRDORUESIT E KALIFORNËS: TË DREJTAT E PRIVATËSISË SË KALIFORNIMIT

Ligji "Shine the Light" i Kalifornisë, Kodi Civil i Kodit 1798.83, kërkon që disa biznese të përgjigjen ndaj kërkesave të klientëve të Kalifornisë duke pyetur për praktikat e bizneseve lidhur me zbulimin e informacionit personal tek palët e treta për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut të palëve të treta. Në mënyrë alternative, bizneset e tilla mund të kenë një politikë që të mos zbulojë Informacionin Personal të klientëve ndaj palëve të treta për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut të palëve të treta nëse klienti ka ushtruar një mundësi për të përjashtuar një ndarje të tillë të informacionit. Kemi një politikë të tillë. Ju mund të zgjedhni nga ndarja e informacionit ose të gjeni ndonjë të drejtë që ju mund të keni në seksionin e Kodit Civil të Kalifornisë 1798.83 duke dërguar email tek BWI në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose duke kontaktuar Departamentin tonë të Kujdesit ndaj Klientit siç është paraqitur më poshtë nën "Na Kontaktoni". vini re se në mënyrë që të përmbushim disa shpërblime, ne duhet të ndajmë informacionin tuaj me Filialet tona të BWI, Affiliates ose ofruesit e shërbimeve të palës së tretë. Përveç kësaj, kur bëni një rezervë ose qëndroni në një hotel të licencuar ose nëpërmjet një Filiali, ju i jepni informacionin tuaj drejtpërdrejtë atij hotelieri ose shoqëruesi të licencuar dhe kufizimet e përmbajtura në këtë seksion nuk do të zbatohen në BWI në lidhje me këtë informacion. Ju lutemi ndiqni udhëzimet që ju ofrohen nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të çregjistruar nga mesazhet e tyre. Nëse e keni zgjedhur si më sipër, dhe më pas zgjidhni të filloni një transaksion që kërkon që ne të ndajmë përsëri informacionet tuaja me një palë të tretë të tillë, atëherë preferencat tuaja të preferuara të zgjedhjes nuk do të aplikohen.

KONTAKTONI SHBA

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë ose dëshironi të përditësoni informacionin tuaj ose të modifikoni preferencat tuaja të komunikimit, ju lutemi na kontaktoni me e-mail tek Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., me telefon në numrin 800-528-1238, ose na shkruani në adresën e mëposhtme:

Best Western International, Inc

Departamenti i Kujdesit për Klientin

P.O. Kutia 10203

Phoenix, AZ 85064

Attn: Kujdesi ndaj klientit

Best Western International, Inc

Njësia 7 Citylink Business Park

Rruga e vjetër e Nass

Dublin 12

Irlandë

Attn: Departamenti Ligjor

(Përfaqësuesi i BWI në BE)

Ju lutem vini re se komunikimet me e-mail nuk do të jenë domosdoshmërisht të sigurta; në përputhje me rrethanat, ju nuk duhet të përfshini informacionin e pagesës ose informacionin e ndjeshëm në korrespondencën tuaj në e-mail tek ne.

NDRYSHIME NË POLITIKË

BWI rezervon të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose ndryshuar këtë Politikë në çdo kohë. Data që kjo Politikë u rishikua së fundmi është në krye të kësaj faqeje. Nëse bëjmë një ndryshim material në këtë Politikë, ne do të tregojmë në Site se praktikat tona të privatësisë kanë ndryshuar dhe do të sigurojnë një lidhje me politikën e re. Nëse bëjmë ndryshime materiale në mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja personale, ne do t'ju njoftojmë me email në adresën e e-mailit të specifikuar në llogarinë tuaj (nëse është e aplikueshme) dhe / ose përmes një njoftimi në faqen kryesore të faqes, dhe ne t'ju ofrojë një mundësi për të zgjedhur një përdorim të tillë të ri ose të ndryshëm. Çdo ndryshim i Politikës do të hyjë në fuqi pas publikimit tonë të Politikës së rishikuar në Site. Përdorimi i Faqes pas ndryshimeve të tilla përbën pranimin tuaj të politikës së rishikuar që është në fuqi.

Menu

 Albanian
Menu