Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

KJO KËTU MARRËVESHJE kërkon ARBITRAZION INDIVIDUES PËR TË ZGJIDHË NË ÇDO DISPUTE QË MUND T'I DUHEN JURIËVE OSE VEPRIMET KLASË. DETYRAT E PLOTË përshkruhen më poshtë.

Termat dhe Kushtet ("Termat"), të cilat hyjnë në fuqi më 1 janar 2016 ("Data e Programit") qeverisin Programin Best Western® Rewards® ("Program") dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë të gjitha kushtet dhe kushtet e mëparshme që ishin efektive para Data e Programit.

Këto kushte zbatohen për të gjithë anëtarët e Programit pavarësisht nga vendi i banimit. Megjithatë, disa vende mund të vendosin kufizime shtesë në Program. Në raste të tilla, termat e veçanta specifike për vendin përfshihen në fund të këtyre Kushteve.

Termat "ju" dhe "tuaj" përdoren në këto kushte për t'iu referuar anëtarëve individualë që janë regjistruar në Program dhe kanë krijuar një Llogari Anëtare ("Llogaria").

RRETH PROGRAMIT

Programi administrohet nga Best Western International, Inc. ("BWI"), e cila është partia me të cilën po lidhni një kontratë duke u pajtuar me këto Kushte dhe gjendet në Shtetet e Bashkuara në 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016. BWI, sipas gjykimit të saj, mund të përcaktojë detyra të caktuara që kanë të bëjnë me administrimin e programit në ndonjë nga degët e saj të caktuara. Programi administrohet nga BWI në emër të vet, filialeve të saj, në pronësi dhe në mënyrë të pavarur me hotele me markë Best Western® në mbarë botën ("Hotelet e Licencuara") dhe organizatat e palëve të treta të lejuara për të sublicencuar Hotelet e Licencuara jashtë Shteteve të Bashkuara në vende të ndryshme vende dhe territore në të gjithë botën ("Affiliates"). Ju lutem vini re se Hotelet e Liçensuara dhe Filialet janë entitete të pavarura që nuk janë në pronësi, operohet, menaxhohen ose kontrollohen nga degët e BWI ose BWI.

Programi u jep Anëtarëve mundësinë për të fituar Pikët Best Western Rewards® ("Points") që mund të shpengohen për qëndrime të lira në Hotelet e Liçensuara, milje ajrore me disa partnerë të linjës ajrore (secila një "Partner Airline") dhe shërbime të tjera me partnerët e tjerë të programit. Detajet e mëtejshme mbi opsionet e riblerjes janë përshkruar më poshtë dhe janë në dispozicion në Www.Bestwesternrewards.Com ose në një faqe interneti më të mirë të Filialinit për rajonin ose vendin tuaj të banimit (secila "Lokal lokal").

TË BËJNË NJË ANËTAR TË PROGRAMIT DHE Krijimi i një llogarie

Për individët të cilët nuk janë ende anëtarë, ju mund të regjistroheni në Program si një anëtar i ri në internet në www.bestwestern.com ose në Zyrën tuaj Lokale, me postë, duke telefonuar një Qendër Thirjeje Best Western, nëpërmjet një aplikacioni mobil Western Best tavolinën e pritjes në një hotel të licencuar.

Ju duhet të jeni mosha madhore në vendin tuaj të banimit për të qenë Anëtar i Programit.

Për të krijuar një Llogari Anëtare, e cila përcjell pikët dhe veprimtarinë tuaj të llogarisë, duhet të jepni informacion të saktë dhe të plotë, duke përfshirë një adresë e-maile të vlefshme, numrin e telefonit dhe adresën postare ("Informacioni i llogarisë"). Ju kurrë nuk mund të përdorni llogarinë e një personi tjetër pa leje.

PËRDORIMI I KËTYRE KUSHTEVE DHE POLITIKËS SË PRIVATËS SË BWI-S

Anëtarësia juaj në Program përbën pëlqimin dhe pranimin e këtyre Kushteve.

Duke u bërë anëtar ose duke qëndruar në program, ju i jepni BWI-në të dhënat tuaja personale, i cili përdor sistemet e vendosura në Shtetet e Bashkuara për të përpunuar regjistrimin tuaj dhe për të mbajtur llogarinë tuaj. Nëse jeni banor i një vendi brenda Bashkimit Europian, Azisë ose ndonjë rajoni tjetër, duke u bërë anëtar ose duke qëndruar në program, ju jeni duke dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për transferimin e informacionit tuaj personal në Shtetet e Bashkuara. Nëse ju përfaqësoni një organizatë, ju do të jetë përgjegjës për të siguruar që çdo anëtar që merr pjesë në PROGRAMIN si një punonjës ose kontraktues i organizatës tuaj për të cilin informacioni personal mund të jetë kusht për BWI ka dhënë pëlqimin e tij ose të saj të shprehur për transferim të tillë dhe përpunimin e të tilla INFORMATA PERSONALE për dhe brenda Shteteve të Bashkuara. SHTETET E BASHKUARA LEGJISLACIONET NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E INFORMACIONIT PERSONAL MUND TË JETË MË I MADHËM STRIKUESE NGA LIGJET NË VENDIN TUAJ. JU LUTEM LEXONI BWI për më shumë informacion mbi praktikat vetësie BWI (duke përfshirë në lidhje me transferimin ndërkombëtar të të dhënave dhe PËRPUTHJE BWI me mburojën PRIVACY SHBA-BE dhe SHBA-zviceran PRIVACY mburojë KORNIZËS siç përcaktohet nga Departamenti Amerikan i Tregtisë në lidhje me grumbullimin, përdorimin , dhe mbajtja e informacionit personal nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zvicrës. BWI ka paraqitur saj vetë-vërtetim se IT përmbahet parimeve PRIVACY Mburoja e njoftimit, zgjedhje, transferimit tutje, SIGURI, DATA INTEGRITET, Access, DHE ZBATIMI. QË TË MËSOSH MË SHUMË RRETH PROGRAMIT mburoja PRIVACY dhe për të parë Çertifikatën BWI'S Pasi ajo është miratuar nga Departamenti amerikan i Tregtisë, ju lutem vizitoni http://www.privacyshield.gov. Duke u bërë një anëtar i programit ose duke qëndruar në Programin, ju përfaqësoni për të BWI që ju keni lexuar dhe kuptuar Politikën e Privatësisë të BWI.

BWI ËSHTË SOLELI PËRGJEGJËS PËR OFRIMIN E KËTIJ PROGRAMI PËR ANËTARËT. NGA KOHA NË TEMË, JU MUND TË JAPIN INFORMATAT TUAJ PERSONALE TË AFILIMET PËR QËLLIME TË DOBISHME. INFORMATAT PERSONALE TË GJITHA DHE TË DHËNA TË AFILIMET MUND TË LIDHEN ME POLITIKAT DHE PROCEDURAT E PRIVATIZIMIT TË NJERIUT TË AFILIMIT. JU pranojnë dhe pajtohen që BWI mund të marrë të dhënat tuaja personale nga filialet TILLA dhe secili prej BWI dhe politikat e intimitetit të tilla Filialin e do të zbatohen për përdorimin e njësisë përkatëse e informacionit tuaj personal.

PËRDORIMI I INFORMACIONIT TUAJ TË LLOGARISË

Përveç çdo të drejte që i jepet BWI-së në lidhje me Informacionin tuaj të Llogarisë në Politikën e Privatësisë të BWI, ne përdorim Informacionin tuaj të Llogarisë për të menaxhuar dhe administruar pjesëmarrjen tuaj në Program dhe për aq sa lejohet nga ligji në fuqi për të përmirësuar Programin.

Ju gjithashtu autorizoni BWI të ndajë Informacionin tuaj të Llogarisë me filialet e saj dhe palët e treta, duke përfshirë Hotelet e Liçensuara, Affiliates, aviokompaninë dhe partnerë të tjerë të Programit; furnizuesit e çmimeve; shtëpitë e përmbushjes për të përmbushur kërkesat e riblerjes; ofruesit e shërbimeve të teknologjisë për të shërbyer Llogarinë tuaj Anëtare dhe për të lehtësuar rezervimin dhe përpunimin e rezervave; dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që ruajnë dhe përpunojnë të dhënat personale në emër të BWI në një mjedis të sigurt.

Nëse jeni shtetas ose rezident i ligjshëm i Shteteve të Bashkuara ose Kanadasë, ju jepni BWI-në pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë të dhëna të lejueshme "të butë" nga zyrat e kreditit ose agjensitë e raportimit të kredive për të përcaktuar nëse ju keni të drejtë për Best Western Rewards® MasterCard® dhe shpërblimet më të mira ® Platinum Plus® MasterCard® ose produkte të tjera, programe, shërbime dhe promovime që mund të jenë me interes për ju. "Kërkesa e butë" janë kërkesa për zyrat e kreditit për të siguruar emrat e klientëve që plotësojnë disa pragje për të marrë një ofertë të fortë të kredisë, por nuk përfshijnë marrjen e raporteve të kreditit që do të ndikojnë në rezultatet tuaja të kreditit.

Ju mund të redaktoni të dhënat tuaja të llogarisë në çdo kohë duke hyrë në llogarinë tuaj dhe përditësimin e profilit tuaj. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen e informacionit tuaj të llogarisë aktuale dhe të saktë. BWI ofron të gjitha deklaratat, komunikimet dhe përditësimet në lidhje me Programin dhe llogarinë tuaj nëpërmjet emailit në adresën në llogarinë tuaj. Komunikimi është vendimtar për administrimin e Programit. Nëse nuk arrini të mbani informacione të përditësuara të llogarisë, duke përfshirë një adresë e-mail të vlefshme, ju nuk mund të merrni deklarata ose komunikime të tjera të rëndësishme. Përveç kësaj, pa një adresë e-mail të vlefshme në dosje, ju nuk mund të merrni disa lloje të shpërblimeve, duke përfshirë kupona falas të natës, karta dhuratë virtuale, karta udhëtimi dhe sende të tjera që plotësohen në mënyrë elektronike. Nëse nuk mban informata të sakta dhe aktuale të llogarisë, BWI rezervon të drejtën për të ndërmarrë ndonjë veprim që i gjykon të nevojshme për të mbrojtur llogarinë tuaj nga aksesi ose mashtrimet e paautorizuara, duke përfshirë pezullimin ose kufizimin e llogarisë tuaj derisa të konfirmohet informacioni juaj i llogarisë.

Gjithashtu, nëse nuk zgjedhni për të marrë komunikime nga BWI ose nëse zgjedhni nga marrja e mesazheve nga BWI ose ofruesit e palës së tretë, ju nuk do të jeni në gjendje të merrni pjesë plotësisht në Program, ose të përjetoni gamën e plotë të përfitimeve dhe shërbimet që janë në dispozicion për ju si Anëtar i Programit. Për të çregjistruar nga një email ose mesazhe të tjera, ndiqni udhëzimet në çdo email ose mesazhe që merrni.

Ju mund të shikoni Informacionin tuaj të Llogarisë në çdo kohë duke hyrë në Llogarinë tuaj në www.bestwestern.com, në Lokacionin Tuaj Lokal, ose nëpërmjet një aplikacioni celular me Western Best.

Për aq sa lejohet nga ligji në fuqi, është përgjegjësia juaj për të monitoruar aktivitetin e Llogarisë dhe për të raportuar aktivitetin e dyshimtë tek BWI.

PIKAT E ZHVILLIMIT PËR QËNDRIM

Të gjitha qëndrimet kanë të drejtë të fitojnë pike ("Pikëpamjet e kualifikueshme") me përjashtim të këtyre (qëndrimeve jo të kualifikueshme):

Qëndron i rezervuar nëpërmjet agjencive të udhëtimit online ("OTA"), si priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (dmth kanale të tjera përveç kanaleve prenotuese me markë Best Western);

Mbajtjet e rezervuara nëpërmjet operatorëve turistikë; dhe

Qëndrimet e rezervuara me norma speciale të zbritshme, siç janë normat e punonjësve, tarifat FIT / shumicë / neto, tarifat e autoboteve / autobusit, normat e ekuipazhit, normat e çmimeve të lira të natës BWR (normat FX) ose normat e zbritshme për qëndrime më të gjata se tridhjetë (30) netë.

Ajo që përbën një kanal tarifash ose prenotim që kualifikohet si një Qëndrim i Përshtatshëm kundrejt një Qëndrimi jo të privilegjuar mund të ndryshojë dhe kështu duhet të konfirmoni kur bëni një rezervim nëse jeni duke rezervuar një normë që kualifikohet si një Qëndrim i Lejuar, për të cilin ju mund të fitoni Pikët , ose një qëndrim jo të privilegjuar, për të cilin ju nuk do të fitoni Pikët. Kjo është më e rëndësishme nëse rezervoni përmes një kanali tjetër përveç një kanali prenotimi me markë Best Western.

Ju fitoni dhjetë (10) pikë për secilin dollar dollarë amerikanë (ose pjesë të një dollari amerikan) të paguar për një qëndrim të pranueshëm, duke përfshirë TVSH-në në zona të caktuara jashtë Shteteve të Bashkuara, por duke përjashtuar shumat e paguara për tatimin jashtë TVSH-së dhe incidentet. Ju mund të fitoni Pikë deri në tre (3) dhoma për Qëndrim të Lejuar, me kusht që: (a) një (1) dhomë të jetë zënë nga ju; (b) paguani për të gjitha dhomat; (c) Pikat për atë dhomë nuk janë lëshuar për një anëtar tjetër; dhe (d) keni paraqitur numrin e anëtarësimit tuaj të Shpërblimeve më të Mira Perëndimore në kohën e rezervimit ose në check-in.

Nëse zënë një dhomë me një anëtar tjetër, vetëm një (1) Anëtar do të marrë Pikët dhe ju duhet të vendosni në mesin tuaj se kush do të marrë Pikët.

Pikat shtohen në llogarinë tuaj brenda shtatë (7) ditëve të punës pas kontrollit.

Dhomat individuale të hotelit që faturohen drejtpërdrejt në një llogari të korporatës, por ku jeni individualisht përgjegjës për autorizimin e zgjidhjes në check-out përbëjnë një Qëndrim të pranueshëm.

Vetëm tre dhoma në një Qëndrim të Përshtatshëm për një prenotim në grup do të marrin Pikët. Përzgjedhja e të cilave tre dhoma (dhe Anëtarët) marrin Pikët është në diskrecionin e personit që bën rezervimin.

Për të llogaritur Pikët për Stacione të Lejuara që paguhen në monedha të ndryshme nga dollarë amerikanë, BWI së pari do të konvertojë shumën e pagesës në dollarë amerikanë duke përdorur një normë të arsyeshme konvertimi, siç përcaktohet nga BWI jo më pak se çdo vit dhe sipas gjykimit të saj të vetëm por bazuar në normat e konvertimit zyrtarisht të publikuara dhe pastaj të llogarisë Pikët bazuar në shumën e konvertimit të konvertuar.

Nëse keni një qëndrim të pranueshëm gjatë kohës që jeni anëtar, por nuk paraqitni kartelën tuaj të anëtarësisë ose regjistroni ndryshe qëndrimin në llogarinë tuaj, ju duhet të kërkoni një kredi për atë qëndrim të pranueshëm brenda gjashtë (6) muajve pas datës së qëndrimit të pranueshëm duke vizituar www.bestwestern.com ose në sitin tuaj lokal, ose duke telefonuar një qendër thirrjeje Best Western. Kërkesat duhet të përfshijnë emrin tuaj, numrin e llogarisë, adresën, numrin e telefonit ditor dhe / ose adresën e-mail, dhe numrin e konfirmimit të rezervimit.

Nëse regjistroheni në Program pasi të keni një Qëndrim të Lejuar, ju mund të kërkoni Pikë vetëm nëse regjistrimi juaj ka ndodhur brenda tridhjetë (30) ditëve pas Qëndrimit tuaj të Kualifikuar. Kërkesat duhet të përfshijnë emrin tuaj, numrin e llogarisë, adresën, numrin e telefonit ditor dhe / ose adresën e-mail, dhe numrin e konfirmimit të rezervimit.

Grumbullimi i Pikave është në dispozicion për individët të cilët ndajnë të njëjtën adresë postare të banimit me një Anëtar. Grumbullimi është fitimi kolektiv i pikëve në një llogari nga individë me të njëjtën adresë postare.

ZHVILLIMI I MJETEVE TË AERONIT

Në vend që të fitoni Pikët për Stacione të Lejuara ose siç parashihet ndryshe këtu, ju mund të zgjedhni për të fituar milje ajrore ("Miles") me ndonjë nga programet tona të aprovuara të programeve të fluturimit ("Programet Airline") duke hyrë në llogarinë tuaj përmes www.bestwestern ose vendndodhjen lokale për vendin tuaj të banimit ose duke telefonuar një qendër thirrjeje Best Western dhe duke drejtuar BWI për të dhënë Miles (në vend të Pikët) si preferencën tuaj të fitimit, duke identifikuar programin Airline dhe duke ofruar numrin tuaj të anëtarësimit të shpeshtë të flyers tuaj Programi ajror. Programet ajrore mund të japin vlera të ndryshme pikash bazuar në rregullat dhe kushtet e programit individual ajror. Kontaktoni një qendër thirrjesh më të mirë përpara se të rezervoni një Qëndrim të Përshtatshëm për informacionin e nivelit të çmimit të Miles.

Për një listë të plotë të programeve ajrore dhe detajet për fitimin e Miles vizitoni Www.Bestwesternrewards.Com ose faqen tuaj lokale.

Për të qenë i qartë, nëse e drejtoni BWI-n për të dhënë Miles në vend të Pikët, nuk do të fitoni asnjë pikë për qëndrimet e pranueshme ose siç parashikohet ndryshe këtu; ju do të fitoni vetëm Miles për një Program Airline që keni zgjedhur. Ju mundeni në çdo kohë të ktheheni për të fituar Pikët në vend të Miles duke përdorur të njëjtën procedurë.

Miles fituar për programin tuaj të zgjedhur ajror janë postuar brenda afro dhjetë (10) ditë pune pas check-out. Meqenëse dërgimi i Miles kërkon pjesëmarrjen e linjës ajrore, afati kohor mund të jetë më i gjatë në situata të caktuara.

Ju gjithashtu mund të konvertoheni Pikët që keni grumbulluar në llogarinë tuaj në Miles me programe të caktuara ajrore. Aktualisht, vetëm disa partnerë lejojnë konvertimin e pikëve në milje. Ne jemi gjithmonë duke punuar për ta shtuar këtë mundësi për më shumë partnerë ajrorë. Ndërkohë, gjithmonë mund të zgjedhësh të fitosh Miles në vend të pikave në vend që të konvertohesh në një datë të mëvonshme.

Nëse zgjidhni të fitoni Miles si preferencën tuaj të fitimit ose vendosni në vend të kësaj për të fituar Pikët dhe më vonë t'i konvertoni në Milje, çdo Program Ajror mban rregullat, rregulloret dhe kushtet e programit të tij, të gjitha këto do të aplikohen për përdorimin tuaj të çdo Miles . BWI nuk mban përgjegjësi për kushtet dhe afatet e Programit Ajror.

Herë pas here, BWI mund të ofrojë promovime të posaçme në partneritet me programet ajrore që ju lejojnë të fitoni milje shtesë. Ju mund të merrni pjesë vetëm në promovime të tilla nëse, në kohën e promovimit, keni zgjedhur për të fituar Miles. Promocione të tilla do t'i nënshtrohen ndonjë terme dhe kushteve shtesë ose rregullave të promovimit të publikuara ku reklamimi reklamohet.

PIKAT E ZHVILLIMIT NGA PËRDORIMI I NJË KARTELËS MIRËSE MASTERCARD® REWARDS® BEST WESTERN REWARDS

Kartat e kreditit Best Western Rewards® MasterCard® për kartat e kreditit për banorët e Shteteve të Bashkuara dhe kartat më të mira për rimbursimet më të mira të kartës së kreditit Platinum Plus® MasterCard® për banorët kanadezë u ofrojnë anëtarëve mundësinë për të fituar pikë për blerjet e përditshme. Shpërblimet më të mira të Western®®MasterCard® për kartat e kreditit për rezidentët amerikanë lëshohen nga First Bankcard, një ndarje e Bankës së Parë Kombëtare të Omaha. Bonuset më të mira të Western® ® Platinum Plus® MasterCard® kartë krediti për banorët kanadezë lëshohet nga MBNA, një ndarje e Bankës Toronto-Dominion. Të dyja kartat janë subjekt i miratimit të kredisë dhe kushteve shtesë të përcaktuara nga lëshuesit e kartelave. Për të aplikuar për një kartë, vizitoni Www.Bestwesternrewards.Com.

MËNYRAT E TJERA PËR PIKAT E ZGJEDHURA

Herë pas here, BWI do të bashkohet me kompani të mëdha, nga kompanitë e makinave me qira në shitësit me lule për klubet e verës dhe më gjerë, për t'ju ofruar mundësi të tjera për të fituar Pikët kur blini disa produkte dhe shërbime. Për detaje rreth këtyre partnerëve që fitojnë, vizitoni Www.Bestwesternrewards.Com ose faqen tuaj lokale.

Ju gjithashtu mund të përzgjidhni për të marrë pjesë në promovime ekskluzive dhe speciale, ku do të keni mundësi të fitoni Bonus Points. Fitimi i pikave të tilla Bonus i nënshtrohet çdo kufizimi shtesë, kërkesave ose kushteve dhe kushteve të zbatueshme për atë promovim të veçantë. Ju lutemi lexoni afatet dhe kushtet për ndonjë promovim të veçantë përpara pjesëmarrjes.

PIKAT REZERVUESE PËR QËNDRIME TË NATËS FALAS

Numri i Pikave të kërkuara për një (1) qëndrim të lirë në një Hotel të Licencuar bazohet në normën mesatare ditore të pritshme në datën e kërkuar për qëndrim, ndryshon gjatë gjithë vitit dhe mund të ndryshojë sipas gjykimit të BWI. Për të gjetur numrin e pikave të kërkuara për një qëndrim të lirë natën, vizitoni Www.Bestwestern.Com, vendin tuaj lokal, ose një aplikacion mobil celular Best Western, ose kontaktoni një qendër thirrjeje Best Western. Një qëndrim i lirë në një dhomë standarde në çdo hotel të licencuar përfshin koston e taksave të dhomës dhe të dhomës, por nuk përfshin pagesa të rastësishme, pagesa të turistëve ose tarifa të tjera që Hotel i Licencuar mund të kërkojë, siç janë tarifat e parkimit.

Qëndrimet e gjata të natës mund të rezervohen në çdo hotel të licencuar në mbarë botën, në varësi të kontrolleve të kapaciteteve dhe disponueshmërisë së dhomave. Për të kontrolluar disponueshmërinë ose për të rezervuar një qëndrim të lirë natën, vizitoni Www.Bestwestern.Com, vendin tuaj lokal, ose një aplikacion mobil celular Best Western; telefononi një qendër thirrjesh më të mirë; ose librin direkt përmes një hoteli të licencuar. Qëndrimet e lira natën nuk mund të rezervohen nëpërmjet agjentëve të udhëtimit ose agjentëve të udhëtimit online dhe nuk mund të komisionohen. Qëndrimet e lira të natës nuk janë të shkëmbyeshme për para.

Mbajtja e lirë e natës mund t'i jepet një marrësi të zgjedhjes suaj në formën e kuponit të shtypur ose elektronik. Rezervimet për bonot e qëndrimit të lirë natën duhet të rezervohen duke telefonuar në një qendër thirrjeje Best Western.

Nëse një rezervim natën falas nuk anulohet me afatin e kërkuar për anulimin e hotelit dhe mysafiri është "asnjë shfaqje", llogaria e anëtarit të BWR do të paguhet shumën e duhur të pikëve për datën e rezervimit të natës falas.

PIKËT E ZGJIDHJES PËR MILES

Nëse ju keni drejtuar BWI për të dhënë Miles në vend të Points, atëherë Miles tuaj fitohen në kohën që ju paguani për Stays tuaj të drejtë ose nëpërmjet blerjeve tuaja me partnerë të tjerë të fituar; ato Milje pastaj transferohen në llogarinë tuaj të Programit Ajror dhe shpengimi i mëtejshëm i Pikët nga Llogaria juaj Anëtare nuk është e nevojshme.

Nëse vendosni të konvertoheni Pikat tuaja dhe t'i bleni ato për Miles, mund ta bëni në çdo kohë duke shkuar në Www.Bestwestern.Com, me ç'rast Miles pastaj transferohen në llogarinë tuaj të Programit Airline.

Përsëri, çdo program ajror mban rregullat e veta, rregulloret dhe kushtet e programit, të cilat do të aplikohen për përdorimin tuaj të çdo Miles. BWI nuk mban përgjegjësi për kushtet dhe afatet e Programit Ajror.

Pikët do të konvertohen në Miles me një normë konvertimi të përcaktuar nga BWI në diskrecionin e saj të vetëm duke përdorur normat e konvertimit të publikuara aktualisht, të cilat mund të ndryshojnë herë pas here.

Mënyra të tjera për të reduktuar

Promocione të veçanta: Ju gjithashtu mund të përzgjidhni për të marrë pjesë në promovime ekskluzive, të veçanta, ku do të keni mundësi për të shpenguar Pikët tuaja për oferta speciale. Këto mundësi do t'i nënshtrohen çdo kufizimi, kërkese ose kushteve të tjera të aplikueshme për atë promovim të veçantë. Ju lutemi lexoni afatet dhe kushtet për një promovim të veçantë para se të shlyhen Pikët ose të marrin pjesë.

Karta Best Western Travel®: Pikët mund të përdoren për të blerë një kartë udhëtimi Best Western®, e cila mund të përdoret për të ngritur akuza në çdo hotel të licencuar në mbarë botën (p.sh. tarifat e natës së dhomës dhe taksat e aplikueshme), dhe nëse Travel Western® ofrohet si pjesë e një promovimi, nuk ka një datë të skadimit. Pranimi i Best Western Travel Card® për shërbime të tjera përveç pagesave për akomodim është në diskrecionin e secilit hotel të licencuar. Për një listë të plotë të termave dhe kushteve që lidhen me Best Western Travel Card®, vizitoni www.travelcard.bestwestern.com. Marrja e një karte udhëtimi Best Western® nuk përbën një rezervë. Best Western Travel Card® do të lëshohet në monedhën tuaj vendore, por do të shpengohet në monedhën e hotelit të licencuar ku përdorni kartën më të mirë Western Travel® me një kurs këmbimi të tanishëm, të përcaktuar nga BWI duke përdorur një normë të botuar nga një media gazete ose gazeta, të tilla si Wall Street Journal.

Opsionet e tjera të Shlyerjes: Ju mund të riblihen Pikat për një gamë të gjerë të artikujve të tjerë duke vizituar Www.Bestwestern.Com ose në faqen tuaj lokale, ose duke telefonuar një qendër thirrjesh Best Western.

Për artikujt e shpengimit që dorëzohen në mënyrë digjitale, si p.sh. kartat e dhuratave virtuale, në përgjithësi do të pranoni një email që përmban kartën tuaj të dhuratës brenda shtatë (7) ditëve të punës pas shpengimit të pikave tuaja. Për artikujt e rimbursimit që ju janë dërguar, të tilla si mallra dhe karta dhurimi fizike, BWI përpiqet të dërgojë sende të tilla për ju menjëherë, por herë pas here mund të zgjasë nga katër (4) javë deri në tetë (8) javë në varësi të disponueshmërisë.

Për qëllime sigurie, artikujt e rimbursuar nuk mund të transportohen në një P.O. Kutia, dhe lloje të caktuara të kartave dhe mallrave të dhurata mund të mos jenë të disponueshme jashtë rajoneve të caktuara. Sigurohuni që adresa në llogarinë tuaj të anëtarit të jetë e tanishme përpara se të vendosni një urdhër të riblerjes.

Të gjitha kartat e dhuratave dhe certifikatat e dhuratave të shpenguara me Pikët janë subjekt i kushteve dhe kushteve shtesë të vendosura nga emetuesi i aplikueshëm, të cilat mund të përfshijnë datat e skadimit, tarifat e pasivitetit dhe kufizimet e tjera (me përjashtim të Best Western Travel Card®, e cila nuk ka skadim datat ose tarifat e pasivitetit nëse nuk lëshohet si pjesë e një promovimi). Disa kartela dhuratë dhe ofruesit e certifikatës së dhurimit ngarkojnë taksat për pasivitet. Prandaj, BWI mund të garantojë vetëm që një kartë dhuratë ose një çertifikatë dhuratë mund të shlyhet në vlerë të plotë (dmth. Nuk ka zbritje për pasivitet) për gjashtë (6) muaj nga data e porosisë suaj.

Shumë artikuj të riblerjes sigurohen nëpërmjet furnitorëve të pavarur dhe u nënshtrohen kushteve dhe kushteve shtesë. BWI nuk bën asnjë garanci, garanci ose përfaqësime të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me sendet e tilla dhe, në masën e lejuar nga ligji i juridiksionit tuaj, nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje, shpenzim, aksident apo shqetësim që mund lindin në lidhje me përdorimin e artikujve të tillë. Megjithatë, shumica e artikujve të mallrave të disponueshme përmes Programit mbështeten nga prodhuesi me një garanci të prodhuesit.

Për mallrat që janë të dëmtuara pas dorëzimit ose të dëmtuara gjatë transportit Anëtarë duhet të kontaktojnë një qendër thirrjeje Best Western. BWI do të kontaktojë shitësin, shitësin, shitësin ose prodhuesit e sendit për të kërkuar një etiketë kthimi dhe t'i japë etiketën Anëtarit për të ndihmuar në kthimin e mallit dhe për të kërkuar shkëmbim. Kartat e dhuratave dhe certifikatat e dhuratave nuk janë të shkëmbyeshme, të rimbursueshme ose të ndryshueshme në asnjë rrethanë dhe nuk mund të zëvendësohen në rast humbjeje ose shkatërrimi.

Donacionet bamirëse: Ju gjithashtu mund të zgjidhni për të shpenguar Pikët për një dhurim bamirësie në disa organizata bamirëse të miratuara, në të cilin rast do të zbatohen kushtet e mëposhtme.

Dhurimi do të pasqyrohet në deklaratën tuaj në internet në llogarinë tuaj, e cila do të përbëjë pranimin tuaj.

Ju jeni vetëm përgjegjës për konsultimin me këshilltarin tuaj tatimor nëse donacioni i juaj mund të jetë i zbritshëm nga tatimi.

Vizitoni Www.Bestwesternrewards.Com ose faqen tuaj lokale për detaje të mëtejshme mbi këtë opsion të riblerjes.

Të përgjithshme: Shumë zëra të riblerjes janë të vlefshme vetëm në disa vende ose janë të shprehura në valuta të caktuara.

Është përgjegjësi e Anëtarit të zgjedhë një artikull të riblerjes që korrespondon me përdorimin e paraparë të Anëtarit. Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, pasi të plotësohen, sendet e shpenguara nuk mund të kthehen ose të kthehen, dhe artikujt janë subjekt i disponueshmërisë.

BWI do të bëjë një përpjekje me besim të mirë për të përmbushur një urdhër me sendet e kërkuara; megjithatë, BWI mund të zëvendësojë një mendje të ngjashme me artikullin

BWI do të bëjë një përpjekje me besim të mirë për të përmbushur një urdhër me sendet e kërkuara; megjithatë, BWI mund të zëvendësojë një send të ngjashëm me vlerë të barabartë nëse një artikull nuk është i disponueshëm.

RREGULLAT E SHENDETIT TË ZGJERUAR TË BEST WESTERN REWARDS®

Anëtarët që rezervojnë një rezervim në një hotel të licencuar përmes www.bestwestern.com ose një Site lokale mund të marrin një zbritje prej 10% ose më shumë nga "Rate fleksibël" të publikuar. Për të përfituar nga ky zbritje, zgjidhni "Rewards Best Western® Rate Plan ". Kjo normë mund të mos jetë e disponueshme në të gjitha vendet.

STATUSI I ELITEIT

BWI ofron katër nivele të ndryshme të Anëtarësimit të Statusit të Elitës (Gold, Platinum, Diamond dhe Diamond Select). Për të arritur një Status Elite, duhet të grumbulloheni ose numrin e kërkuar të Nights, Stages ose Points në një vit kalendarik siç është përcaktuar në tabelën më poshtë:

Status Level

Nights

Stays

Points

(From Eligible Stays only; excludes Bonus Points or promotional points)

Gold

10 to 14 nights

7 to 9 Eligible Stays

10,000 to 14,999 Points

Platinum

15 to 29 nights

10 to 19 Eligible Stays

15,000 to 29,999 Points

Diamond

30 to 49 nights

20 to 39 Eligible Stays

30,000 to 49,999 Points

Diamond Select

50 or more nights

40 or more Eligible Stays

50,000 or more Points

Pasi të keni arritur statusin e Elitës, ky status do të mbetet në fuqi për pjesën e mbetur të vitit kalendarik në të cilin është arritur dhe deri në fund të vitit të ardhshëm kalendarik. Nëse i plotësoni kërkesat për nivelin e ardhshëm të Elitës, do të përparoni në nivelin e ardhshëm të Elitës. Për shembull, nëse fitoni statusin e Gold Elite në gusht 2016, do ta mbani Statusin e Elitës së Artë deri më 31 Dhjetor 2017. Nëse fitoni Statusin e Elitës në Gusht 2016 dhe më pas statusin e Platinumit në tetor 2016, do të mbani Statusin e Elitës Platinum deri në Dhjetor 31, 2017. BWI rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të japë statusin e Elit Anëtarëve që nuk i kanë plotësuar kriteret e Statusit të Elitës.

Si anëtar i statusit të Elitës, ku pikat BWR janë vendosur si preferencat e preferuara të fitimit, ju do të merrni Pikë Bonus për secilën Qëndrim të Përshtatshëm të përfunduar gjatë kohës në të cilën mbani Statusin e Elitës, si më poshtë:

 • Anëtarët që kanë arritur statusin e Elitës së Artë marrin një Bonus prej 10%;
 • Anëtarët që kanë arritur statusin e Elitës Platinum marrin një bonus prej 15%;
 • Anëtarët që kanë fituar statusin e Elitës Diamond marrin një Bonus prej 30%; dhe
 • Anëtarët që kanë arritur statusin Diamond Select Elite marrin një bonus prej 50% Point.
 • Pikët Bonus do të jepen duke filluar me Qëndrimin e Parë të Kualifikuar pas fitimit të Statusit të Elitës.

Anëtarët që fitojnë milje ajrore nuk do të marrin pikë bonus ose milje.

Anëtarët që kanë fituar statusin e Elitës mund të transferojnë Pikët për anëtarët e tjerë, të cilët do të jenë pa pagesë.

Anëtarët që kanë arritur statusin e Elitës do të pajisen me një numër të caktuar falas për t'u thirrur për të lehtësuar të gjitha rezervat dhe nevojat për shërbimin e llogarisë.

Anëtarët që arrijnë statusin e Elitës në nivelet Gold1, Platinum, Diamond dhe Diamond Select marrin një dhuratë të mirëpritur gjatë kontrollit.

Anëtarët që kanë arritur statusin e Elitës në nivelet Gold1, Platinum, Diamond dhe Diamond Select mund të marrin një dhomë të përmirësuar në kohën e check-in. Caktimi i një dhome të përmirësuar është në bazë të diskrecionit të vetëm të hotelit të licencuar të aplikueshëm dhe mund të përfshijë dhoma me pamje të dëshirueshme, dhoma në katet e larta, dhomat e këndeve, dhomat me pajisje të veçanta ose ato në afërsi të pajisjes speciale ose suita. Një përmirësim i dhomës nuk është i disponueshëm në BW Premier Collection® Hotels Licensed. Në rast se një Anëtar i cili ka arritur Statusin e Elitës në nivelin Gold1, Platinum, Diamond ose Diamond Select bën një rezervim për dhoma të shumëfishta, përmirësimi i dhomës është i disponueshëm vetëm për dhomën e zënë nga ky Anëtar dhe jo për ndonjë dhomë tjetër në rezerva, dhe Anëtari me statusin e Elitës duhet të jenë të pranishëm dhe të zënë një (1) dhoma për të marrë ndonjë përfitim nga Statusi Elite. Në rast të rezervimit të grupit, vetëm Anëtari që ka statusin e Elitës do të marrë përfitimet e Statusit të Elitës. Përmirësimet në dhomë janë subjekt i disponueshmërisë gjatë check-in. Hotelet e licencuara nuk janë të detyruara të ofrojnë dhoma të specializuara ose suita përmirësimet e dhomave.

 Zbritja prej 10% në lirimin e lirë të natës për anëtarët e Platinum, Diamond dhe Diamond Select është në formën e zbritjes së llogarisë dhe zbatohet vetëm për rimbursimet në hotele në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. 10% e pikëve të përdorura për të shpenguar për çdo natë falas do të kreditohen përsëri në llogarinë e shlyerjes brenda 10 ditëve të punës nga prona që kërkojnë rimbursim për kuponin e lirë të natës nga Shpërblimet Best Western.

Garancia e lirimit të lirë gjatë natës është e vlefshme në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada për anëtarët Diamond ose Diamond të përzgjedhur që kanë thirrur shërbimin e klientit për të kërkuar një rezervim natën falas dhe kur ka hapësirë ​​në hotelin e përzgjedhur. Rezerva të avancuara janë të nevojshme dhe çdo kërkesë në vendin e shpengimit është subjekt i disponueshmërisë së inventarit natën e lirë dhe mund të mos nderohet nga hoteli.

1Benefit në dispozicion për anëtarët e Gold Elite në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada vetëm

EXPIRIMI POINT dhe Anullimi i Anëtarësimit

Pikat e fituara në kuadër të Programit nuk mbarojnë.

BWI rezervon të drejtën të anulojë çdo Llogari Anëtare dhe të revokojë çdo dhe të gjitha Pikat e Paimagjinuara në rast të ndonjë prej rrethanave të mëposhtme:

 • Shkelja e këtyre Kushteve;
 • dhënien e çdo informacioni të rreme ose të pasaktë të llogarisë ose keqpërdorimin tuaj të Programit;
 • shkeljet tuaja të çdo ligji, rregulloreje kombëtare, shtetërore ose vendore;
 • shkëmbimi ose shitja e pikave ose sendeve të rimbursimit (përfshirë për qëllime komerciale);
 • Dështimi juaj për të paguar për akuzat e Hotelit të Liçensuar, duke përfshirë pagesat për Hotelet e Licencuara të cilat janë të pavlefshme ose të kthyera për të pasur fonde të pamjaftueshme;
 • kryerjen tuaj të mashtrimit ose abuzimit që përfshin ndonjë pjesë të Programit;
 • me dashje mbajtjen e më shumë se një (1) Llogari Anëtare aktive;
 • çdo veprim apo sjellje nga ju që përcaktohet nga BWI në diskrecionin e saj të vetëm për të qenë i paarsyeshëm, ngacmues, ofendues ose në dëm të Programit, ndonjë nga aleancat, partnerët ose përfaqësuesit e tij, punonjësit e BWI ose stafin e Hotelet e licencuara; ose
 • në rast të ndonjë aktiviteti të dyshimtë në llogarinë tuaj anëtare.

LIGJI NË FUQI; ARBITRAZHI

Ju lutemi ta lexoni me kujdes. Ajo ndikon në të drejtat tuaja.

Nëse nuk ndalohet nga ligjet e juridiksionit tuaj, çdo mosmarrëveshje ndërmjet jush dhe BWI ose ndonjë prej filialeve të saj të përcaktuara që dalin ose lidhen në ndonjë mënyrë me këto Kushte ose pjesëmarrja juaj në Program (të përcaktuar më poshtë si Kërkesa) zgjidhen duke aplikuar ligjet e Arizonës apo ligjet federale të Shteteve të Bashkuara, sipas rastit, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve.

Për më tepër, çdo mosmarrëveshje midis jush dhe BWI ose ndonjë prej filialeve të saj të përcaktuara që lindin ose lidhen në ndonjë mënyrë me këto Kushte ose pjesëmarrja juaj në Program duhet të zgjidhen nëpërmjet arbitrazhit të detyrueshëm siç përshkruhet në këtë seksion. Kjo marrëveshje për të arbitruar synon të interpretohet gjerësisht. Përfshin, por nuk kufizohen në, të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet, duke përfshirë kërkesat për veprime në klasë, që kanë të bëjnë me dhe që rrjedhin nga pjesëmarrja juaj në Program, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo kërkesë që lidhet me ose që rrjedh nga zbulimi i paautorizuar ose qasja në ndonjë Informacioni i llogarisë ("Shkelja e sigurisë"), reklamimi ose pretendimet e marketingut, përgjegjësia e produktit ose pretendimet e konsumatorit ("Kërkesat").

JU Pajtoheni që duke hyrë në këtë Marrëveshje, JU DHE BWI JANË ÇDO DUHUR TË DREJTË TË GJYKIMI NGA JURI OSE TË PJESË NË VEPRIM KLASË. JU DHE BWI Pajtoheni që çdo gjë mund të bëjë kërkesa kundër tjetrës vetëm në aftësinë tuaj individuale apo individuale, dhe jo si anëtarë ose anëtarë të klasës në ndonjë klasë të mbështetur ose procedurë përfaqësuese. ÇDO ARBITRIMI DO TË MERRNI NË BAZË INDIVIDUALE; ARBITRAZAT E KLASËS DHE VEPRIMET KLASË NUK JANË LEJUAR.

Arbitrazhi do të qeveriset nga Rregullat e Arbitrazhit Tregtar dhe Procedurat Shtesë për Mosmarrëveshjet e Konsumatorëve të Shoqatës Amerikane të Arbitrazhit ("AAA"), të modifikuar nga ky seksion. Për çdo kërkesë ku shuma totale e çmimit të kërkuar është $ 10,000 ose më pak, AAA, ju dhe BWI duhet të veproni sipas rregullave të mëposhtme: (a) arbitrazhi kryhet vetëm në bazë të parashtresave me shkrim; dhe (b) arbitrazhi nuk do të përfshijë ndonjë paraqitje personale nga palët ose dëshmitarët, nëse nuk është rënë dakord ndryshe nga palët. Nëse kërkesa tejkalon $ 10,000, e drejta për seancë do të përcaktohet nga rregullat e AAA dhe dëgjimi (nëse ka) duhet të bëhet vetëm dhe ekskluzivisht në Phoenix, Arizona. Vendimi i arbitrazhit është i detyrueshëm dhe mund të futet si aktgjykim në cilëndo gjykatë kompetente. Në rast se kjo marrëveshje për të arbitruar mbahet e pazbatueshme nga një gjykatë ose është e ndaluar nga ligjet e vendit tuaj të banimit, atëherë çdo kërkesë që përndryshe do të ishte arbitruar, do të bëhet vetëm dhe ekskluzivisht vetëm në gjykatat shtetërore ose federale brenda Phoenix, Arizona.

Në masën e lejuar nga ligji i zbatueshëm, të gjitha kërkesat, vendimet dhe shpërblimet do të kufizohen në kostot aktuale të xhepit (përfshirë, në lidhje me një shkelje të sigurisë, shpenzimet e njoftimit dhe dëmshpërblimeve të kërkuara ligjërisht), por në asnjë rast nuk përfshijnë avokatët ' dhe në asnjë rrethanë asnjë Anëtar nuk do të lejohet të marrë shpërblime për të, dhe me këtë rast heq dorë nga të gjitha të drejtat për të kërkuar, dëmtime ndëshkuese, rastësore, speciale, pasuese dhe çdo dëm tjetër, përveç shpenzimeve aktuale jashtë xhepi.

Në masën që ligjet e vendit tuaj të banimit të mandatojnë kufizimin ose ndalimin e kërkesës për të arbitruar, ndalimin ndaj veprimeve të klasës, zbatimin e ligjeve të Arizonës ose ligjeve federale të Shteteve të Bashkuara si të zbatueshme, ose juridiksionin e gjykatave federale ose shtetërore të vendosura në Phoenix të Arizonës, ju pranoni që dispozitat e mëposhtme të këtij paragrafi do të zbatohen: Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këtë kontratë (të përcaktuar më lart si Kërkesa), përfshirë çdo pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose do të referohet dhe përfundimisht do të zgjidhet nga arbitrazhi nën autoritetin e Gjykatës së Londrës të Arbitrazhit Ndërkombëtar ("LCIA") dhe Rregullat e LCIA, të cilat rregulla konsiderohen të inkorporohen duke iu referuar kësaj klauzole. Numri i arbitrave do të jetë tre. Vendi ose vendi ligjor i arbitrazhit do të jetë Londra, Angli. Gjuha që do të përdoret në procedurën e arbitrazhit do të jetë gjuha angleze. Ligji qeverisës në një rast të tillë do të jetë ligji material i Anglisë dhe Uellsit.

Pavarësisht nga sa më sipër, çdo Anëtar dhe BWI do të kenë të drejtë të kërkojnë lehtësim urdhërues (përveç nëse përjashtohen ndryshe nga ndonjë dispozitë tjetër e këtyre Kushteve) në gjykatat shtetërore dhe federale të Phoenix, Arizona.

KUSHTET DHE KUSHTET E TJERA

Përveç nëse nuk ndalohet nga ligjet e juridiksionit tuaj, të gjitha kushtet, duke përfshirë të gjitha kërkesat për fitimin dhe shpengimin e pikave, i nënshtrohen rishikimit pa paralajmërim nga BWI, në diskrecionin e tij të vetëm dhe absolut.

Përcaktimi dhe pagesa e detyrimit tatimor është përgjegjësia juaj e vetme si Anëtar.

As BWI, filialet e saj, punonjësit, agjentët ose partnerët, as hotelet e licencuara ose filialet nuk do të jenë përgjegjës për çmimet e humbura ose të vjedhura.

Përveç dhurimit të qëndrimeve të lira gjatë natës, siç është lejuar nga këto Kushte, ju nuk mund t'i transferoni pikat tuaja askujt pa ndonjë urdhër të vlefshëm gjyqësor ose nëse nuk është shënuar ndryshe në këto kushte, si për anëtarët e statusit të Elitës.

Pikat nuk mund të rimbursohen për të holla ose ndonjë formë tjetër krediti, përveç nëse kërkohet në mënyrë specifike nga ligji në fuqi. Vlera e pikës përcaktohet nga BWI në diskrecionin e saj të vetëm dhe mund të përditësohet herë pas here, siç lejohet nga ligji në fuqi.

BWI mund të zgjedhë në diskrecionin e saj të vetëm për të lëshuar anëtarë të kredencialeve të anëtarësimit në një shumëllojshmëri formatesh për anëtarët. Kredencialet e anëtarësisë fizike të lëshuara nga BWI mbesin pronë e vetme e Best Western dhe duhet të dorëzohen nga Anëtari sipas kërkesës.

BWI mund të modifikojë Pikat e listuara në llogarinë tuaj bazuar në informacionin aktual të qëndrimit.

BWI mund ta përfundojë Programin në çdo kohë pa njoftim paraprak, me ç'rast ju duhet të bleni Pikat tuaja brenda nëntëdhjetë ditëve kalendarike ose ndonjë periudhë tjetër të kërkuar nga ligji i aplikueshëm i juridiksionit tuaj, pas marrjes së njoftimit të përfundimit të Programit për të shmangur konfiskimi i pikave tuaja.

Programi udhëhiqet nga ligjet e Shteteve të Bashkuara dhe Shtetit të Arizonës, pa marrë parasysh konfliktet e parimeve të ligjeve, përveç rasteve kur tregohet ndryshe në seksionin "Shënimet e Veçanta" më poshtë. BWI nuk është përgjegjës për postë ose e-mail të palexuar, të humbur, të vonuar, të paplotë, të keqdrejtuar ose të padërguar; ose për çdo kompjuter, telefon, satelit, kabllo, rrjet, pajisje elektronike ose të Internetit, keqfunksionimet, dështimet, lidhjet ose disponueshmëria ose transmetimet e korruptuara, të korruptuara ose të pakapshme, ofruesi i shërbimit / interneti / web site / ose ndonjë gabim teknik, tipografik ose tjetër, ose ndërhyrje të paautorizuar njerëzore, ose kapjen e pasaktë ose të pasaktë të Informatave të Llogarisë, ose dështimin për të kapur ose humbur ndonjë Informacion të tillë Llogarie.

BWI nuk merr përgjegjësi për ndonjë gabim, mosveprim, ndërprerje, fshirje, defekt, vonesë në operim ose transmetim, dështim i linjës së komunikimit ose gabim teknik.

Ne mund të rishikojmë këto Kushtet herë pas kohe duke postuar një version të përditësuar në këtë faqe. Nëse jeni anëtar dhe një rishikim redukton në mënyrë domethënëse të drejtat tuaja, ne do t'ju njoftojmë duke dërguar një mesazh në adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj dhe ju pranoni që Kushtet e rishikuara do të jenë efektive nëntëdhjetë (90) ditë pas dërgimit të mesazhit ju. Pjesëmarrja juaj e vazhdueshme në Program është subjekt i versionit më aktual dhe efektiv të këtyre Kushteve.

Heqja dorë nga BWI për çdo shkelje të një anëtari të një termi, besëlidhjeje, dispozite ose kushtesh të parashikuara këtu nuk do të përbëjë një heqje dorë nga çdo shkelje e mëparshme, e njëkohshme ose e mëvonshme nga ana e Anëtarit të së njëjtës ose të ndonjë termi tjetër, besëlidhjes, ose kushtet këtu.

Këto Kushte zbatohen vetëm në masën e lejuar nga ligjet e vendit, shtetit ose krahinës së anëtarit të aplikueshëm. Për aq sa asnjë nga kufizimet e mësipërme nuk lejohet sipas ligjeve të vendit, shtetit apo krahinës suaj, ju pranoni që pjesët e mbetura të këtyre Kushteve të lejuara do të zbatohen në masën maksimale të lejuar nga ligji.

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT AUSTRALIANE. Ju mund të keni të drejta të caktuara sipas Ligjit për Konsumatorin Australian të njohur si "garanci e konsumatorit". Asgjë në Termat nuk ka për qëllim të përjashtojë ose kufizojë çdo të drejtë të pacaktuar të çdo anëtari sipas Ligjit Australian të Konsumatorit. Në lidhje me ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet BWI dhe anëtarëve që janë rezidentë të Australisë në lidhje me Programin, këto Kushte, ose pranimin tuaj ose përdorimin e çdo shpërblimi, secila Palë mund të paraqesë Kërkesë, por vetëm do të lejohet të paraqesë Kërkesë në gjykatave të vendosura në qytetin e Phoenix, shtetin e Arizonës, SHBA ose në qytetin e Sidneit, Uellsit të Ri Jugor, Australi.

Shënim i Veçantë për Banorët KANADIAN. Ju mund të zgjedhni gjatë regjistrimit për të dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë oferta të veçanta dhe informacione për shërbimet (nga BWI ose ndonjë partner i palës së tretë) që mund të jenë me interes për ju dhe jepni leje BWI-së t'ju dërgojë mesazhe elektronike lidhur me këto gjëra. Nëse nuk jepni pëlqim të tillë gjatë procesit të regjistrimit, atëherë nuk do të jeni të regjistruar për të marrë oferta të tilla. Ju pranoni, megjithatë, që BWI mund t'ju dërgojë deklarata, komunikime dhe përditësime në lidhje me Llogarinë tuaj nëpërmjet emailit në adresën në Informacionin tuaj të Llogarisë. Nëse pranoni të merrni oferta gjatë regjistrimit, por më vonë vendosni që ju nuk dëshironi të vazhdoni të merrni këto oferta, ju mund të tregoni kështu në çdo kohë duke na dërguar email në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Shënim i Veçantë për Banorët JAPANESE. Në lidhje me ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet BWI dhe anëtarëve që janë rezidentë japonezë në lidhje me Programin, këto Kushte, ose marrjen tuaj ose përdorimin e çdo shpërblimi, secila palë mund të paraqesë një kërkesë, por vetëm do të lejohet të paraqesë Kërkesë në gjykata të vendosura në qytetin e Tokios, Japoni, apo në qytetin e Phoenix, shteti i Arizonës, SHBA.

Shënim i Veçantë për Banorët e Kebekut. Ju mund të zgjidhni gjatë regjistrimit për të dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë oferta të veçanta dhe informacion rreth shërbimeve (nga BWI ose ndonjë partner i palës së tretë) që mund të ju interesojnë dhe të japë leje për BWI të dërgojë mesazhe elektronike në lidhje me këto gjëra. Nëse nuk jepni pëlqim të tillë gjatë procesit të regjistrimit, atëherë nuk do të jeni të regjistruar për të marrë oferta të tilla. Ju pranoni, megjithatë, që BWI mund t'ju dërgojë deklarata, komunikime dhe përditësime në lidhje me Llogarinë tuaj nëpërmjet emailit në adresën në Informacionin tuaj të Llogarisë. Nëse pranoni të merrni oferta gjatë regjistrimit, por më vonë vendosni që ju nuk dëshironi të vazhdoni të merrni këto oferta, ju mund të tregoni kështu në çdo kohë duke na dërguar email në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Shënim i Veçantë për banorët e JUGUT AFRIKAN. Në lidhje me ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet BWI dhe anëtarëve që janë rezidentë të Afrikës së Jugut në lidhje me Programin, këto Kushte, ose pranimin tuaj ose përdorimin e çdo shpërblimi, secila Palë mund të paraqesë Kërkesë, por vetëm do të lejohet të paraqesë Kërkesë në gjykatat e vendosura në qytetin e Cape Town, Afrika e Jugut ose në qytetin e Phoenix, shteti i Arizonës, SHBA.

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT ITALIANE. Programi ofrohet në Itali dhe Republikën e San Morinos nga Best Western Italia S.C.p.A ("BW Italia") dhe BWI. Kushtet e aplikueshme për Anëtarët që banojnë në Itali janë në dispozicion këtu. Shitjet më të mira të shpërblimeve me vlerë të mirë, siç përshkruhet më lart, nuk janë të zbatueshme në Itali, për anëtarët italian të BWR.

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT GJERË. Nëse jeni një konsumator i vendosur në Gjermani, zbatimi i ligjeve të Shteteve të Bashkuara dhe Shtetit të Arizonës nuk do t'ju privojë juve nga mbrojtja e ofruar nga dispozitat e detyrueshme gjermane për mbrojtjen e konsumatorëve. Ju mund të zgjidhni gjatë regjistrimit për të dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë oferta të veçanta dhe informacion rreth shërbimeve (nga BWI ose ndonjë partner i palës së tretë) që mund të ju interesojnë dhe të japë leje për BWI të dërgojë mesazhe elektronike në lidhje me këto gjëra. Nëse nuk jepni pëlqim të tillë gjatë procesit të regjistrimit, atëherë nuk do të jeni të regjistruar për të marrë oferta të tilla. Ju pranoni, megjithatë, që BWI mund t'ju dërgojë deklarata, komunikime dhe përditësime në lidhje me Llogarinë tuaj nëpërmjet emailit në adresën në Informacionin tuaj të Llogarisë. Nëse pranoni të merrni oferta gjatë regjistrimit, por më vonë vendosni që ju nuk dëshironi të vazhdoni të merrni këto oferta, ju mund të tregoni kështu në çdo kohë duke na dërguar email në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT FRANCË. Ju mund të përfundoni pjesëmarrjen tuaj në Program dhe Llogarinë tuaj në çdo kohë. Duke ndërprerë pjesëmarrjen tuaj në Program, ju pranoni dhe pranoni që ju të humbni ndonjë Pikët të fituar dhe nuk do të jeni në gjendje të shlyeni Pikët për ndonjë nga përfitimet e përshkruara këtu.

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT KINË. Ju mund të zgjidhni gjatë regjistrimit për të dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë oferta të veçanta dhe informacione rreth shërbimeve (nga BWI ose ndonjë partner i palës së tretë) që mund të jenë me interes për ju dhe dhënien e lejes për BWI për të dërguar mesazhe elektronike në këto tema.

798/5000

SHËNIM SPECIAL PËR BANORËT KINË. Ju mund të zgjidhni gjatë regjistrimit për të dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për të marrë oferta të veçanta dhe informacione rreth shërbimeve (nga BWI ose ndonjë partner i palës së tretë) që mund të jenë me interes për ju dhe dhënien e lejes për BWI për të dërguar mesazhe elektronike në këto tema.Nëse nuk jepni pëlqim të tillë gjatë procesit të regjistrimit, atëherë nuk do të jeni të regjistruar për të marrë oferta të tilla. Pajtoheni, megjithatë, që BWI mund t'ju dërgojë deklarata, komunikime dhe përditësime në lidhje me Llogarinë tuaj përmes postës elektronike në adresën në informacionin tuaj të llogarisë. Nëse pranoni të merrni oferta gjatë regjistrimit, por më vonë vendosni që ju nuk dëshironi të vazhdoni të merrni këto oferta, ju mund të tregoni kështu në çdo kohë duke na dërguar email në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Menu

 Albanian
Menu