• Αρχική Σελίδα
 • Δήλωση Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ξενοδοχειακού Ομίλου

Δήλωση Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ξενοδοχειακού Ομίλου

Ο Όμιλος BWH πιστεύει ότι οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για τη θεμελίωση της εμπιστοσύνης και της πίστης που οδηγούν σε διαρκή επιτυχία. Το όραμα του Ομίλου BWH είναι να εμπνέουμε ταξίδια μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Προσπαθούμε να παρέχουμε τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών στα ξενοδοχεία μας και στους επισκέπτες τους με ακεραιότητα και ειλικρίνεια, έτσι ώστε η πίστη της επωνυμίας να συνεχίσει να ευδοκιμεί. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, η BWH Hotel Group έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες βασικές αξίες, οι οποίες προβλέπουν ότι:

 • Ενεργούμε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα.
 • Πασχίζουμε για την τελειότητα
 • Είμαστε υπεύθυνοι
 • Συμπεριφερόμαστε δίκαια επαγγελματικά.
 • Παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους επισκέπτες και τους συνεργάτες.
 • Φερόμαστε σε όλους με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
 • Τηρούμε όλους τους νόμους.
 • Εργαζόμαστε για το καλό της παγκόσμιας κοινότητάς μας.
 • Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Είμαστε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι.

Συνεπής με αυτές τις βασικές αξίες, ο Όμιλος BWH αναγνωρίζει και σέβεται τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσπαθεί να ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που συνάδει με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι βασικές αξίες, πρακτικές, κουλτούρα και ιστορία του Ομίλου BWH ενσωματώνουν τη δέσμευση για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την καλή εταιρική υπηκοότητα.

Επιπλέον, τα ξενοδοχεία του Ομίλου BWH είναι συμβατικά υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα του Ομίλου BWH.

Προστασία Δικαιωμάτων Υπαλλήλων

Ο Όμιλος BWH δεσμεύεται να προασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και στοχεύει να παρέχει έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας.

Ο Όμιλος BWH υποστηρίζει την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής, δεσμευμένης ή υποχρεωτικής εργασίας. Υποστηρίζει την εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία και προωθεί και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος BWH λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση με βάση τα ατομικά προσόντα και την ικανότητα να εκτελεί τις απαιτήσεις της εργασίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη φυλή (συμπεριλαμβανομένης της υφής των μαλλιών και του στυλ μαλλιών που σχετίζονται με τη φυλή), το χρώμα, τη θρησκεία, το θρησκευτικό δόγμα (συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών πρακτικών ενδυμασίας και περιποίησης), εθνική καταγωγή, γενεαλογία, κατάσταση αλλοδαπής ή υπηκοότητας, ηλικία, αναπηρία, φύλο, ταυτότητα ή έκφραση φύλου, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, κατάσταση εγκυμοσύνης, γενετικές πληροφορίες, κατάσταση ένστολης υπηρεσίας ή βετεράνου, οικογενειακή κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από τους ισχύοντες, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, επαρχιακούς ή τοπικούς νόμους.

Προστασία Παιδικών Δικαιωμάτων

Ο Όμιλος BWH καταδικάζει κάθε μορφή παιδικής εκμετάλλευσης. Ο Όμιλος BWH δεν ασκεί παιδική εργασία και υποστηρίζει την εξάλειψη της εκμεταλλευτικής παιδικής εργασίας και τη νομοθεσία που θεσπίστηκε για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Ο Όμιλος BWH θα εργαστεί για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με μια τέτοια εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς συνεργασίας του με τη World Vision, έναν οργανισμό που έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την εκμετάλλευση των παιδιών και θα συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων εκμετάλλευσης για τις οποίες ο Όμιλος BWH γίνεται ενήμερος.

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος BWH σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και είναι αφοσιωμένος στο συνεχή διάλογο σχετικά με τις αρχές που διατυπώνονται σε αυτή τη δήλωση καθώς εκπληρώνουμε το όραμά μας και τις βασικές μας αξίες.

Menu

 Greek
Menu