Οροι χρήσης

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε τη νομική εξουσία να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο (το "Site") και το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν (συλλογικά "Περιεχόμενο") σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ("Όροι Χρήσης"). Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για όλη τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση από ανηλίκους αυτού του ιστότοπου με το όνομά σας ή το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή μέλη του σπιτιού σας για τη χρήση αυτού του ιστότοπου είναι αληθείς και ακριβείς. Συμφωνείτε ότι οι λειτουργίες κράτησης θέσης αυτού του Δικτυακού Τόπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για εσάς ή για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε νομική εξουσιοδότηση να ενεργείτε. Κατανοείτε ότι η υπερβολική χρήση ή η κατάχρηση των χώρων κράτησης αυτού του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση πρόσβασης σε τέτοιες λειτουργίες. Για τυχόν κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες χρεώνονται τέλη, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αγοράς που επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των χρεώσεων , προϊόντα και υπηρεσίες. Θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη, τους φόρους και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Εάν σας έχει δοθεί η σύνδεση και ο κωδικός πρόσβασης, τότε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση και κωδικός πρόσβασης είναι μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης σας ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιονδήποτε άλλο ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασής σας και του κωδικού πρόσβασής σας και αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας ή στον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Best Western International εάν έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Η Best Western International διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ανακοινώσεις βάσει των οποίων προσφέρεται το Περιεχόμενο και ο Ιστότοπος ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΗ Best Western International σας παραχωρεί μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου αποκλειστικά για να ρωτήσετε ή να κάνετε κρατήσεις ταξιδιών και συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγγραφή σας ή τη διαχείριση της, Συμμετοχή στο Best Western Rewards®. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτή την περιορισμένη άδεια και την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε οποιοδήποτε άτομο, οντότητα ή υπηρεσία τρίτου μέρους να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο για λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να τροποποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή συγκατάθεση της Best Western International. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του. (β) οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων ξενοδοχείων, περιγραφών ή τιμών, (γ) οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του. ή (δ) οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Best Western International. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) της Best Western International και των θυγατρικών της χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της Best Western International χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Best Western International. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια που έχει χορηγηθεί από τη Best Western International. Σας παρέχεται περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσύνδεσης στην αρχική σελίδα της Best Western International, εφόσον ο σύνδεσμος δεν αναπαριστά τη Best Western International, τις θυγατρικές της ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητική, παραβατική , ή άλλως προσβλητικό θέμα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο της Best Western International ή άλλο ιδιοκτησιακό γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσεται.ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣυμφωνείτε να μην: (α) αντιγράψετε, προβάλλετε, τροποποιήσετε, αναπαραγάγετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Best Western International. (β) να παρεμβαίνει ή να διακόπτει τα δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα. (γ) να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή οποιεσδήποτε συναλλαγές προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου. (δ) να διαβιβάζει αρχεία, δεδομένα ή άλλο Περιεχόμενο που περιέχει ιό υπολογιστή, κατεστραμμένα δεδομένα, σκουλήκια, "δούρειους ίππους" ή άλλες οδηγίες ή σχεδιασμό που θα διαγράψουν δεδομένα ή προγραμματισμό ή θα προκαλέσουν την εξάντληση της Εγκατάστασης ή του εξοπλισμού ή του συστήματος να χρησιμοποιηθεί με τον πλήρη τρόπο για τον οποίο σχεδιάστηκε. (ε) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία προς ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό, κρατικό, επαρχιακό, ομοσπονδιακό, διεθνή ή άλλο νόμο. (στ) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία προς ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που περιέχει δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό. ή (ζ) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία προς ή μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΑυτός ο ιστότοπος και το Περιεχόμενο που περιέχονται στο παρόν περιλαμβάνουν ορισμένα εμπορικά σήματα Best Western και έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικές πληροφορίες ή τεχνολογίες ("πνευματική ιδιοκτησία"). Δεν χορηγείται ή δεν σας παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε πνευματική ιδιοκτησία ή σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία. Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση περιεχομένου που αποκτάται από αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. Η Best Western International είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος ορισμένων καταχωρημένων και μη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και συλλογικών σημάτων υπηρεσιών (συλλογικά "εμπορικά σήματα"), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

BEST WESTERN; BEST WESTERN PLUS; BEST WESTERN PREMIER; BW; BWR; BEST WESTERN REWARDS; BEST WESTERN Vīb; Vīb; BW Premier Collection; BEST WESTERN PREMIER COLLECTION; BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY; THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN; THE WORLD’S BIGGEST HOTEL FAMILY; 1-800-WESTERN; BEST REQUESTS; BEST WESTERN VENUES; BEST WESTERN DEALS; BEST WESTERN SERVICE REWARDS; OPERATION: HOSPITALITY; BEST WESTERN E-CONCIERCE; BEST WESTERN GROUPS ADVANTAGE BEST WESTERN I CARE CLEAN; STAY WITH PEOPLE WHO CARE; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE; FOR EVERY REASON TO TRAVEL, THERE'S A BEST WESTERN; BEST CHEQUE; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES; BUSINESS PLUS; BEST BUSINESS WORLDWIDE; BEST WESTERN BESTRATES; GROUPS ONLINE; BEST WESTERN RIDE REWARDS; BEST WESTERN SPEED REWARDS; SLEEP AND FLY; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD; BEST WESTERN I CARE; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE; REWARD IT FORWARD; BEST WESTERN TO GO; BEST WESTERN SEARCH & STAY; BEST WESTERN TRAVEL CARD; GIVE THE GIFT OF TRAVEL; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES; LOYALITY IS LUCRATIVE; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED; BHUVANA MY SPA; BHUVANA SPA LUX; BHUVANA SPA LITE; ULTRA CLEAN; BEST BUSINESS SELECT; BEST WESTERN MARKETPLACE; BEST WESTERN MARKETPLACE YOUR FOOD AND BEVERAGE SOURCE; GROUP ADVANTAGE; RACE FAN RATE; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE; MY STAY MY WAY; MORE PERKS MORE PRIVILEGES; STATUS MATCH NO CATCH; RIDER-FRIENDLY; LET’S GET TO THE POINTS; BEST WESTERN ACADEMY; WELCOME TO THE PREMIER LIFE; BWRIDER.COM; THE ORIGINAL GLOBAL GIFT CARD; BEST WESTERN ATREA; MEMBER OF THE BEST WESTERN MOTELS; BEST WESTERN HOTELS WITH PERSONALITY; XML DIRECTCONNECT; I CARE; MORE SOUL

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στη Best Western International και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, τα οποία ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα με την Best Western International ή τις θυγατρικές της ή να τις υποστηρίζουν.Η Best Western International Inc. κατέχει μη αποκλειστική άδεια χρήσης στις ευρεσιτεχνίες ΗΠΑ αρ. 5,774,870, 6,009,412 και 6,578,012 που ανήκουν στην Affinion Net Patents, Inc. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝΟ ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από μέρη εκτός της Best Western International. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Best Western International δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική περιεχομένου ή απορρήτου ή την ασφάλεια τέτοιων τοποθεσιών. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, η Best Western International αποποιείται συγκεκριμένα κάθε ευθύνη εάν τέτοιες τοποθεσίες: (α) παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, β) είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές · γ) δεν είναι εμπορεύσιμα ή κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό · δ) δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια και ιδιωτικότητα · ε) περιέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσης · ή (στ) είναι δυσφημιστικά ή δυσφημιστικά. Η Best Western International δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που υπάρχουν σε τέτοιους ιστότοπους. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε τέτοιους ιστότοπους, το κάνετε με δική σας ευθύνη.ΑΠΟΡΡΗΤΟΗ χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στην πολιτική Best Western International Πολιτική Απορρήτου. Εάν θέλετε να δείτε τις πρακτικές απορρήτου που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ACT ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (18 Κώδ 2701-2711): ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ του απορρήτου ή ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ Οποιαδήποτε επικοινωνία ή οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, E-MAIL, Εγγραφή και πληροφορίες αναγνώρισης, χώρος στο δίσκο, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Ή ΕΜΠΟΡΙΟ-απόρρητες πληροφορίες, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου μεταδίδονται μέσω των δικτύων ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΑΛΛΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Best Western International δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή δεδομένων, είτε σε συμβατική αγωγή είτε σε αδικοπραξία, ή της απόδοσης του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου ή της απόδοσης ή της μη εκτέλεσης από τη Best Western International ή τρίτους παρόχους προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει ανεξάρτητα από το αν η αξίωση που προβάλλεται βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία της ανάκτησης, ακόμη και αν η Best Western International έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.ΕΓΓΥΗΣΗΕκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η παρούσα Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς καμία εγγύηση, εκπροσώπηση, προϋπόθεση, ανάληψη υποχρέωσης ή όρο οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η Best Western International δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων ή άλλων αντικειμένων του παρόντος ιστότοπου ή του περιεχομένου του. Η Best Western International ενδέχεται να προβεί σε αλλαγές στο Περιεχόμενο ή στα προγράμματα, τις πολιτικές ή άλλες πληροφορίες που περιγράφονται στο Περιεχόμενο, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Best Western International δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το Περιεχόμενο.ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΟποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζεται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, διέπεται από τους νόμους του κράτους της Αριζόνα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χωρίς την επιλογή των νομικών κανόνων αυτών και θα επιλυθεί σε ένα κρατικό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αριζόνα.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΔΙΑΚΟΠΗΑυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστούν όλες τις προφορικές και γραπτές συμφωνίες. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση εκ μέρους της Best Western International κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης βάσει του παρόντος ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων αυτών των Όρων Χρήσης θα λειτουργεί ως παραίτηση αυτής. Εάν κάποιο μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή άκυρο, τότε το υπόλοιπο τμήμα παραμένει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για ευκολία και δεν χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία αυτών των Όρων ΧρήσηςΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΌλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης μπορούν να δοθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ταχυδρομείου ή, αν η Best Western International, δημοσιεύει την εν λόγω ειδοποίηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραδίδεται μετά την παραλαβή της από εσάς εάν αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ταχυδρομείου ή αμέσως μετά την απόσπαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

 Greek
Menu