Οροι χρήσης

Terms of use

Οροι χρήσης

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε τη νομική εξουσία να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτό το Site και το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν (συλλογικά "Περιεχόμενο"), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται παρακάτω ("Όροι Χρήσης"). Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση από ανηλίκους αυτού του ιστότοπου με το όνομά σας ή το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή μέλη του νοικοκυριού σας για τη χρήση αυτού του ιστότοπου είναι αληθείς και ακριβείς. Συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες κράτησης θέσης αυτού του Δικτυακού Τόπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για εσάς ή για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε νομική εξουσιοδότηση. Κατανοείτε ότι η υπερβολική χρήση ή η κατάχρηση των υπηρεσιών κράτησης θέσης αυτού του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες. Για τυχόν κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες χρεώνονται τέλη, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που έχουν επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των χρεώσεων , προϊόντα και υπηρεσίες. Θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη, τα τέλη, τους φόρους και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Εάν σας έχει δοθεί η σύνδεση και ο κωδικός πρόσβασης, τότε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση και κωδικός πρόσβασης είναι μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιονδήποτε άλλο ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασής σας και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας ή στον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Best Western International, Inc. ("Best Western"), εάν έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Η Best Western διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ανακοινώσεις βάσει των οποίων το Περιεχόμενο και ο συγκεκριμένος ιστότοπος προσφέρονται ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή προειδοποιήσεις που δημοσιεύονται σε άλλα σημεία αυτού του Δικτυακού Τόπου.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Best Western σας παρέχει μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτού του Δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου αποκλειστικά για να ρωτήσετε ή να κάνετε κρατήσεις ταξιδιών και συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγγραφή ή τη διαχείριση μιας Best Συμμετοχή Western Rewards®. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτή την περιορισμένη άδεια και την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε οποιοδήποτε άτομο, οντότητα ή υπηρεσία τρίτου μέρους να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο για λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να τροποποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Best Western. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του. (β) οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων ξενοδοχείων, περιγραφών ή τιμών, (γ) οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του. ή (δ) οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Best Western. Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) της Best Western και των θυγατρικών της χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα του Best Western χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Best Western. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια που έχει χορηγηθεί από τη Best Western. Σας παρέχεται περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσυνδέσμου στην αρχική σελίδα του Best Western, αρκεί ο σύνδεσμος να μην απεικονίζει το Best Western, τις θυγατρικές του ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητική, υποτιμητική ή αλλιώς προσβλητικό θέμα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο της Best Western ή άλλο ιδιόκτητο γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσεται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Συμφωνείτε να μην: (α) αντιγράψετε, προβάλλετε, τροποποιήσετε, αναπαραγάγετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Best Western. (β) να παρεμβαίνει ή να διακόπτει τα δίκτυα που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. (γ) να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου ή τυχόν συναλλαγές που προσφέρονται μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου. (δ) να διαβιβάζουν αρχεία, δεδομένα ή άλλο Περιεχόμενο που περιέχει ιό υπολογιστή, κατεστραμμένα δεδομένα, σκουλήκια, "Δούρειους ίππους" ή άλλες οδηγίες ή σχεδιασμό που θα διαγράψουν δεδομένα ή προγραμματισμό ή θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση ή την αδυναμία αυτού του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού ή συστήματος να χρησιμοποιηθεί με τον πλήρη τρόπο για τον οποίο σχεδιάστηκε. (ε) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία προς ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, η οποία παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό, κρατικό, επαρχιακό, ομοσπονδιακό, διεθνή ή άλλο νόμο. (στ) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία στο ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας που περιέχει δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό. ή (ζ) να παραδώσει οποιαδήποτε επικοινωνία προς ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, η οποία θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος και η ("πνευματική ιδιοκτησία"). Ωστόσο, καμία άδεια ή δικαίωμα σε πνευματική ιδιοκτησία ή σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία δεν σας παρέχεται ή δεν σας παρέχεται. Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση περιεχομένου που αποκτάται από αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. Η Best Western είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος ορισμένων καταχωρημένων και μη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και συλλογικών σημάτων υπηρεσιών (συλλογικά "εμπορικά σήματα"), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD;BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.

Η Best Western κατέχει μη αποκλειστική άδεια χρήσης στις ευρεσιτεχνίες ΗΠΑ αρ. 5,774,870, 6,009,412 και 6,578,012 ιδιοκτησίας της Affinion Net Patents, Inc.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από μέρη εκτός της Best Western. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Best Western δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική περιεχομένου ή απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των ιστότοπων. Χωρίς να περιορίζετε τα παραπάνω και εκτός εάν άλλως απαγορεύεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας σας. Η Best Western αποποιείται κάθε ευθύνη εάν τέτοιες τοποθεσίες: (α) παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. β) είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές · γ) δεν είναι εμπορεύσιμα ή κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό · δ) δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια και ιδιωτικότητα · ε) περιέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσης · ή (στ) είναι δυσφημιστικά ή δυσφημιστικά. Η Best Western δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιους ιστότοπους. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε τέτοιους ιστότοπους, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου του Best Western. Εάν θέλετε να δείτε τις πρακτικές απορρήτου που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Best Western δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή δεδομένων, είτε σε αγωγή με σύμβαση είτε σε αδικοπραξία, που προκύπτει από τη χρήση ή της απόδοσης αυτής της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου ή της απόδοσης ή της μη εκτέλεσης από την Best Western ή τρίτους παρόχους προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει ανεξάρτητα από το αν η αξίωση που προβάλλεται βασίζεται στη σύμβαση, την αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία της ανάκτησης, ακόμη και αν το Best Western έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, αυτός ο ιστότοπος και το Περιεχόμενο παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς καμία εγγύηση, εκπροσώπηση, προϋπόθεση, δέσμευση ή όποιοδήποτε είδος, ρητό ή σιωπηρό, νόμιμο ή άλλο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η Best Western δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων ή άλλων αντικειμένων του παρόντος ιστότοπου ή του περιεχομένου του. Η Best Western ενδέχεται να προβεί σε αλλαγές στο Περιεχόμενο ή στα προγράμματα, τις πολιτικές ή άλλες πληροφορίες που περιγράφονται στο Περιεχόμενο, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η Best Western δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το Περιεχόμενο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας σας, οποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Αριζόνα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με εξαίρεση την επιλογή των κανόνων δικαίου, και θα επιλυθεί σε ένα κρατικό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αριζόνα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστούν όλες τις προφορικές και γραπτές συμφωνίες. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση εκ μέρους της Best Western κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης βάσει αυτής ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων αυτών των Όρων Χρήσης θα λειτουργεί ως παραίτηση αυτής. Εάν κάποιο μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή άκυρο, τότε το υπόλοιπο τμήμα παραμένει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για ευκολία και δεν χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης μπορούν να δοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή, αν το Best Western, δημοσιεύει τέτοια ειδοποίηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραδίδεται μετά την παραλαβή της από εσάς εάν αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ταχυδρομείου ή αμέσως μετά την απόσπαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Menu

 Greek
Menu