Πολιτική Απορρήτου

Privacy policy

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μάιος 2018

Η Best Western International, Inc. (στο εξής αναφέρεται ως "BWI", "εμείς" και "εμάς") δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και θέλει να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών παρακάτω. Οι αναφορές σε "BWI", "εμείς" και "εμάς" σε όλη αυτήν την Πολιτική, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, αναφέρονται συλλογικά στη BWI και σε οποιαδήποτε θυγατρική της BWI, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της SureStay, Inc.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά ("Site"), συμπεριλαμβανομένου  και του μηνύματος κειμένου, και παρέχοντας στην BWI Προσωπικές Πληροφορίες  (όπως αυτές ορίζονται παρακάτω)  ή άλλη ένδειξη της συναίνεσής σας για την παραλαβή  υλικού μάρκετινγκ ή άλλων πληροφοριών από εμάς, συναινείτε σε όλες τις ενέργειές μας  σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής, παρακαλούμε να  μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ούτε να παρέχετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πλητοφορίες στην BWI μέσω του Ιστοτόπου μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αυτή η Πολιτική δεν περιγράφει τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφοριών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι ιδιοκτήτες ή λειτουργούν ξενοδοχεία  που φέρουν το σήμα  Best Western® ("Hotels Licensed") και συνεργαζόμενοι ( με την BWI) οργανισμοί στους οποίους έχει δοθεί το δικαίωμα να παραχωρούν άδεια χρήσης του σήματος σε ξενοδοχεία  εκτός των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο ("Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί"). Παρακαλούμε νε έχετε  υπόψη ότι τα Ξενοδοχεία και οι Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης του σήματος είναι ανεξάρτητες εταιρείες που δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από την  BWI ή τις θυγατρικές της.  Τα Αδειοδοτημένα Ξενοδοχεία και οι Συνεργάτες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτήν την Πολιτική. Για να μάθετε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τα Αδειοδοτημένα Ξενοδοχεία ή Συνεργάτες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και όχι στην παρούσα Πολιτική.

Παρόλο που η πολιτική αυτή αποσκοπεί να περιγράψει το ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένες σε ορισμένες χώρες βάσει των περιορισμών της νομοθεσίας τους. Σε περίπτωση που κάποιες από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας, της πολιτείας ή της επαρχίας σας, συμφωνείτε ότι τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Πολιτικής που επιτρέπονται ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ Η BWI μπορεί να συλλέξει "προσωπικές πληροφορίες" από εσάς, δηλαδή πληροφορίες που σας χαρακτηρίζουν ως άτομο ή από τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Για παράδειγμα, μπορούμε να συλλέξουμε: • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου.• Τον αριθμό πιστωτικής κάρτας ή άλλο αριθμό λογαριασμού πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης και άλλα στοιχεία πληρωμής και χρέωσης ("Πληροφορίες πληρωμής").• Πληροφορίες μελών του προγράμματος Best Western Rewards® ("BWR®"), λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία λογαριασμού στο διαδίκτυο, λεπτομέρειες σχετικά με το προφίλ ή τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και τη συσχέτιση με το πρόγραμμα συχνών αφίξεων ή ταξιδιωτικών συνεργατών.• Τα αρχεία και τα αντίγραφα της αλληλογραφίας σας εάν επικοινωνήσετε μαζί μας.• Πληροφορίες απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών αιτημάτων (π.χ. υγειονομικοί όροι που απαιτούν ειδική διαμονή στο ξενοδοχείο).• Πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων στα οποία έχετε μείνει, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράσατε.• Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, κλειδιών καρτών και άλλων συστημάτων ασφαλείας. και• Σε περιορισμένες περιπτώσεις, πληροφορίες σχετικά με την πίστωση των πελατών. Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως: • μέσω του ιστότοπου.• μέσω κρατήσεων και τηλεφωνικών κέντρων.• μέσω των κοινωνικών μέσων και των εμπορικών σημάτων (π.χ. Facebook, Twitter).• από τις θυγατρικές της BWI και από τα εξουσιοδοτημένα ξενοδοχεία, τους συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη. ή• όταν μας το παρέχετε εθελοντικά σε εμάς, ακόμα και σε σχέση με το πρόγραμμά μας πιστότητας πελατών  (π.χ. BWR).Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε με τις διαθέσιμες στο κοινό Προσωπικές Πληροφορίες και Προσωπικές Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλους ή την παραπομπή σε άλλους. Η συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών, είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά, γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν μοιραστείτε οικειοθελώς μαζί μας "ευαίσθητες πληροφορίες" (π.χ. προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία σας), οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών αιτημάτων (π.χ. προβλήματα υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής σε ξενοδοχείο). Για παράδειγμα, εάν οικιεοθελώς μας ενημερώσετε για μια ειδική ανάγκη σας  που σχετίζεται με την υγεία σας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε την πληροφορία και να την χρησιμοποιήσουμε προκειμένου ένα συνεργαζόμενο ξενοδοχείο να σας παρέχει ένα δωμάτιο με τις κατάλληλες ανέσεις. Δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες, εκτός εάν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Με την παροχή τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών, συναινείτε ρητά στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.Προγραμμα BEST WESTERN REWARDS® ("BWR®")

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα BWR, πρέπει να μας δώσετε μερικές από τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.  Οι πληροφορίες αυτές  είναι απαραίτητες προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διαχειρισθούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να διαχειρισθούμε το πρόγραμμα BWR και να σας παρέχουμε τα οφέλη του

Η εγγραφή ή η διατήρηση  της ιδιότητας του μέλους στο πρόγραμμα BWR συνιστά την αποδοχή σας των όρων και προϋποθέσεων BWR (διατίθεται στη διεύθυνση www.bestwesternrewards.com) και τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για όλες τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική . Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά τη λήξη του προγράμματος BWR συνιστά τη σιωπηρή συγκατάθεσή σας σε όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από εμάς σε σχέση με τα Προσωπικά σας Στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η BWI συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες των ξενοδοχε, τους επισκέπτες του ιστότοπου και άλλους, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων αυτών. Η BWI μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εκτέλεση των αιτημάτων κράτησης ή πληροφοριών. Για να ικανοποιήσουμε αιτήματά σας, όπως η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής με πιστωτική κάρτα ή η πραγματοποίηση κράτησης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο παγκοσμίως μέσω του κεντρικού μας συστήματος κρατήσεων ή να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για την αποστολή διαφημιστικών, ενημερωτικών ή άλλων δελτίων τύπου (και για να προσαρμόζουμε τα ενημερωτικά αυτά δελτία και τον Ιστότοπό μας στις προτιμήσεις σας). Για παράδειγμα, όταν κάνετε κράτηση μέσω του κεντρικού συστήματος κρατήσεων της BWI, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες πληρωμής από εσάς και να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε αυτά τα στοιχεία πληρωμής για την πραγματοποίηση της κράτησής σας. Η BWI διατηρεί έναν παγκόσμιο προσβάσιμο ιστότοπο, τηλεφωνικά κέντρα και υπολογιστές βάσης δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες προορίζονται να βοηθήσουν τη BWI να ασκεί τις δραστηριότητές της και να διευκολύνει τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος κρατήσεων.
 • Προγράμματα Μελών. Για να διαχειριζόμαστε και να λειτουργούμε προγράμματα οικειοθελούς προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πιστότητας πελατών όπως το BWR, τα οποία επιτρέπουν στα μέλη να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν δώρα, πόντους ή πιστώσεις σε σχέση με τα προγράμματα. Για πλήρεις όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος BWR, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.bestwesternrewards.com.
 • Best Western Travel Card ®. Να εκδίδουμε και να αποστέλουμε κάρτες Best Western Travel Card. Η κάρτα αυτή ενσωματώνει συγκεκριμένη χρηματική αξία και χρησιμοποιείται για την εξόφληση διαμονής (τιμή δωματίου και ισχύοντες φόρους) σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία παγκοσμίως. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία όπως είναι απαραίτητα για να επιτρέψουμε την χρήση και την εξόφληση της Best Western Travel Card από εσάς. Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις της κάρτας Best Western Travel, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.travelcard.bestwestern.com.
 • Διοικητικές και άλλες επικοινωνίες. Για να σας στέλνουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο, αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές ή άλλες διοικητικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις σας, όπως επιβεβαιώσεις κράτησης και επικοινωνίες πριν από την άφιξη). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να καθορίσουμε αν δικαιούστε ή / και να σας ενημερώσουμε, εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας, για να σας στέλνουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ ή να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, προγράμματα, βελτιώσεις, συμβάντα, ειδικές προσφορές και υπηρεσίες της BWI , των Θυγατρικές της BWI και τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων και Οργανισμών ) που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Οι επιλογές σας" στο τέλος αυτής της πολιτικής.
 • Προσφορές. Για τη διεξαγωγή κληρώσεων, διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ή προώθησης (συλλογικά, "Προσφορές"). Συνήθως σας ζητάμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όταν εισέρχεστε ή συμμετέχετε σε μια τέτοια Προσφορά και, αν υπάρχει, κερδίζετε ένα βραβείο και χρησιμοποιούμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για τη διαχείριση της Προσφοράς. Η συμμετοχή σε αυτές τις Προσφορές είναι οικειοθελής και έχετε την επιλογή να αποκαλύψετε ή όχι τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους κανόνες, αν υπάρχουν, για κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, καθώς ενδέχεται να περιέχει πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τη BWI. Στο βαθμό που οι κανόνες της Προώθησης σχετικά με τη μεταχείριση των Προσωπικών σας Πληροφοριών έρχονται σε σύγκρουση με την παρούσα Πολιτική, οι κανόνες της Προώθησης θα πρέπει να ελέγχονται.
 • Ερευνες. Να διεξάγουμε ή να διευκολύνουμε έρευνες και να ζητάμε τις απαντήσεις σας σε ερωτηματολόγια προκειμένου να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες των ξενοδοχείων και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε έρευνα και η συμπλήρωση οποιουδήποτε ερωτηματολογίου είναι απολύτως οικειοθελής.
 • Εξυπηρέτηση πελατών. Να παρακολουθούμε, επεξεργαζόμαστε και απαντάμε σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και να βελτιώνουμε την εμπειρία του πελάτη. Μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, Συνεργαζόμενους Οργανισμούς και Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία για να επιτρέψουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη να εντοπίζουν, να επεξεργάζονται και να ανταποκρίνονται σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Ενδοεταιρικοί Επιχειρηματικοί Σκοποί. Για δικούς μας ενδοεταιρικούς σκοπούς, όπως η ανάλυση δεδομένων, οι έλεγχοι, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η βελτίωση του ιστότοπου, η βελτίωση των υπηρεσιών μας, ο προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και των προτύπων επίσκεψης, η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των Προσφορών μας και η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων όσον αφορά την απόκτηση ή την εξαργύρωση πόντων BWR ή αεροπορικών μιλίων μέσω των συνεργατών μας).
 • Οι νομικές μας υποχρεώσεις. Για να συμμορφωθούμε σε νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ή απαιτήσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία.
 • Οροι χρήσης. Μπορούμε να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης ή / και άλλες συμφωνίες και πολιτικές.
 • Ηλεκτρονικά μηνύματα σε φίλους. Για να σας επιτρέψουμε να διαβιβάζετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία σε ένα άλλο άτομο, όπως ένας φίλος ή συνάδελφος. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ίσως χρειαστεί να μας παράσχετε, και μπορεί να κάνουμε χρήση, το όνομα του ατόμου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για να σας διευκολύνουμε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων σε τέτοιο άτομο (και οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία - το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας - που παρέχονται σε σχέση με την αποστολή τέτοιων πληροφοριών, θα γνωστοποιούνται σε αυτό το άτομο). Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε και να μας δώσετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη για το σκοπό αυτό. Δεν θα επιδιώξουμε να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες του παραλήπτη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το να επιτρέπεται η αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν αποκαλύψουμε άλλο σκοπό σε εσάς τη στιγμή που μας δώσετε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες ή αν δεν έχουμε συγκεντρώσει χωριστά Τέτοιες Προσωπικές Πληροφορίες με άλλα μέσα.
 • Πιστωτική κάρτα συν-επωνυμίας. Για να προωθήσουμε και να αξιολογήσουμε την επιλεξιμότητα για απόκτηση πιστωτικής κάρτας στην οποία η Best Western συμμετέχει ως συνεργάτης και η οποία κάρτα φέρει και το σήμα BWI.
 • Πρόσθετες χρήσεις. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με άλλους τρόπους όπως περιγράφονται όταν μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ή για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Θυγατρικές της BWI. Μπορούμε να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τις θυγατρικές της BWI έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Οι θυγατρικές της BWI υποχρεούνται να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική. Η BWI είναι ο φορέας που φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των από κοινού χρησιμοποιούμενων Προσωπικών Πληροφοριών.
 • Συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί και τρίτοι. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τα Ξενοδοχεία, τους Συνεργαζόμενους και άλλα τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (για παράδειγμα, να στείλουμε τις πληροφορίες κράτησης στο συνεργαζόμενο ξενοδοχείο στο οποίο κάνατε την κράτηση ή στον Συνεργαζόμενο Οργανισμό προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δώρα, τους βαθμούς ή τις πιστώσεις που έχετε κερδίσει σε σχέση με το BWR και να επιτρέψουμε στα Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία, τους Συνεργαζόεμνους Οργανισμούς και σε τρίτους να προσδιορίσουν εάν δικαιούστε ή / και να σας ενημερώσουν, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, προϊόντων, σχετικά με προγράμματα, προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητκές ενέργειες που πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν).

Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών. Η BWI βασίζεται σε πολλούς τρίτους -παρόχους υπηρεσιών για την εξασφάλιση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες κρατήσεων, επεξεργασίας και χρέωσης πιστωτικών καρτών / πληρωμών, υπηρεσιών ΙΤ/πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών διαχείρισης αλληλογραφίας και ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, διαχείρισης ερευνών σε πελάτες και προωθητικών ενεργειών, ανάλυσης δεδομένων και άλλων παρεμφερών . Ενδέχεται να μοιραστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με σκοπό να δώσουμε την δυνατότητα σε αυτούς τους τρίτους να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ή όποτε είναι απαραίτητο για τη συνεχή λειτουργία των δραστηριοτήτων της BWI, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας προγραμμάτων όπως η BWR και η Best Western Travel Card. Όταν αναθέσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε τρίτους ή παρέχουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, απαιτούμε από αυτούς  να προστατεύσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα με εύλογα μέτρα ασφαλείας και να περιορίσουν τη χρήση τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους έχουν παραχωρηθεί.

 • Συνεργάτες του προγράμματος BWR. Η BWI μπορεί επίσης να μοιράζεται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή συμμετέχουν στο πρόγραμμα BWR για να σας επιτρέψουμε να κερδίζετε και να εξαργυρώνετε δώρα, πόντους ή πιστώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητά σας ως μέλους του BWR και σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε επιλέξει για την συλλογή πόντων και τον τρόπο εξαργύρωσής τους  (π.χ. επιλογή ενός συγκεκριμένου εταίρου αερομεταφορέα μέσω του οποίου μπορείτε να κερδίζετε πόντους BWR).
 • Προσφορές. Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με τις Προωθητικές Ενέργειες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους χορηγούς τέτοιων Προσφορών (ανεξάρτητα από το αν φιλοξενούνται από εμάς) ή άλλως σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για αυτή την Προσφορά.
 • Εκχώρηση. Σε περίπτωση οιασδήποτε αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων της BWI ή των θυγατρικών της BWI ή των μετοχών της BWI (ακόμη και σε περίπτωση πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών) , μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική. Οποιοσδήποτε διάδοχος, εντολοδόχος ή εκδοχέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η BWI ενδέχεται να διαθέσει διαδραστικές υπηρεσίες (π.χ. πίνακες μηνυμάτων, forums και blogs), μέσω των οποίων μπορείτε να δημοσιεύετε πληροφορίες και υλικό στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών καθίστανται δημόσιες πληροφορίες και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και στο ευρύ κοινό. Σας παροτρύνουμε να ενεργείτε με διακριτικότητα και προσοχή όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσω αυτών των υπηρεσιών. Εάν επιλέξετε να αποκαλύψετε οικειοθελώς τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω ενός τέτοιου φόρουμ, ενδέχεται να είναι διαθέσιμο στο κοινό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από άλλους για οποιοδήποτε σκοπό.
 • Υπαγωγή σε νομοθετικές διατάξεις. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης · Συμμόρφωση. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα: (i) όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε, να επικοινωνήσουμε ή να ασκήσουμε ένδικα μέσα κατά προσώπων ή οντοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε εσάς, στην BWI, στις θυγατρικές της BWI, τα Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία, τους Συνεργαζόμενους Οργανισμούς  ή άλλους. (ii) όταν πιστεύουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία  (συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών εκτός της χώρας διαμονής σας) το απαιτεί, (iii) όταν έχουμε υποχρεωθεί με κλήτευση, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία. (iv) να κατοχυρώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να υπερασπιστούμε τις νομικές αξιώσεις μας ή να προστατεύσουμε τις λειτουργίες μας ή αυτές των θυγατρικών της BWI, των Συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων ή των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. (v) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της BWI, των θυγατρικών BWI, των Συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων , των Συνεργαζόμενων Οργανισμών, των δικών σας ή άλλων. (vii) να ερευνήσουμε, να προλαμβάνουμε ή να αναλαμβάνουμε δράση σχετικά με καταστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, (ix) να διερευνήσουμε, να προλαμβάνουμε ή να λάβουμε μέτρα  σχετικά με παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή άλλων συμφωνιών ή πολιτικών, ή (x) όποτε απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Εξουσιοδότηση πίστωσης. Όταν υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση πιστωτικής κάρτας στην οποία η Best Western συνεργάζεται, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και θα γνωστοποιηθούν στους αρμόδιους τρίτους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προκειμένου να καθοριστεί εάν δικαιούστε την πιστωτική σας κάρτα και εάν ο εκδότης της κάρτας θα χορηγήσει και / ή θα διατηρήσει πιστωτική συνεργασία με εσάς.
 • Ευθύνη κατά την μεταφορά των πληροφοριών. Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών ο οποίος λαμβάνει από εμάς προσωπικά στοιχεία σχετικά με πολίτη της ΕΕ ή Ελβετό πολίτη προβεί σε ενέργειες αντίθετες με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ή της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ, φέρουμε ευθύνη για τις ενέργειες αυτές εκτός αν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πρόκλησή τους.

ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η BWI μπορεί επίσης να συλλέγει "Μη Προσωπικές Πληροφορίες", που σημαίνει συγκεντρωτικές ή / και ανώνυμες πληροφορίες, δημογραφικές πληροφορίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη ταυτότητά σας. Επειδή οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με τις θυγατρικές BWI, τα Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία, τους Συνεργαζόμενους Οργανισμούς και οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διευκόλυνσης και της βελτίωσης της συνεχιζόμενης πρόσβασης και χρήσης των Site, της προσαρμογής των υπηρεσιών μας ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, την ανάλυση των μοτίβων επισκέψεων, την ενίσχυση και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και άλλων επιχειρηματικών μας σκοπών. Κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να συλλέγουμε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες όπως τον τύπο του υπολογιστή σας (Windows ή Macintosh), ανάλυση οθόνης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και έκδοση προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας αυτόματες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων.

Επιπλέον, μπορούμε να αναθέσουμε σε  τρίτους προμηθευτές παρακολούθησης και διαφήμισης να ενεργούν για λογαριασμό της  BWI προκειμένου  να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν τη χρήση της Ιστοσελίδας μας μέσω της χρήσης τέτοιων αυτόματων τεχνολογιών συλλογής δεδομένων. Οι τρίτοι αυτοί  συλλέγουν και μοιράζονται μαζί μας, κατόπιν αιτήσεώς μας , πληροφορίες σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου και τις επισκέψεις στον Ιστότοπό μας, μετρούν και ερευνούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, καταγράφουν την χρήση της ιστοσελίδας και τις διαδρομές  που ακολουθήθηκαν κατά τις επισκέψεις μέσω του Ιστότοπού μας, μας βοηθούν να στοχεύσουμε και να καταγράψουμε την χρήση των διαφημίσεων που εμφανίζονται με banner Διαδικτύου στον Ιστότοπό μας και σε άλλους Ιστότοπους και να παρακολουθήσουμε  την χρήση άλλων συνδέσμων που συνδέουν τους ιστότοπους των συνεργατών μας μάρκετινγκ με τον δικό μας  ιστότοπό.  Δεν ελέγχουμε τις τεχνολογίες εντοπισμού  αυτών των τρίτων ή το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με μια διαφήμιση ή άλλο στοχοθετημένο περιεχόμενο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο πάροχο.

COOKIES

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τα cookies. Ένα cookie είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή από το διακομιστή ενός ιστότοπου. Περιέχει ανώνυμες πληροφορίες, για παράδειγμα ένα μοναδικό αναγνωριστικό και το όνομα της ιστοσελίδας, καθώς και ορισμένους αριθμούς και ψηφία. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται τις προτιμήσεις σας και τα στοιχεία που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσουν για το πώς θα σταματήσετε την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Η λειτουργία "Βοήθεια" στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα πρέπει να σας ενημερώνει πώς να το κάνετε αυτό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.allaboutcookies.org, το οποίο παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies σε μια μεγάλη ποικιλία browsers για επιτραπέζιους υπολογιστές. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι απρόσιτα ή να μην λειτουργούν σωστά.

ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ  IP

Η διεύθυνση IP σας είναι ένας αριθμός που ο πάροχος σας υπηρεσιών Διαδικτύου εκχωρεί αυτόματα στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία. Αυτός ο αριθμός αναγνωρίζεται και καταγράφεται αυτόματα στα αρχεία καταγραφής διακομιστών μας κάθε φορά που οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο, μαζί με τον χρόνο κάθε επίσκεψης και τις σελίδες που επισκέφθηκαν. Η συλλογή διευθύνσεων IP αποτελεί συνήθη πρακτική στο Διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα από πολλούς ιστότοπους. Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως ο υπολογισμός των επιπέδων χρήσης του ιστότοπου, η βοήθεια στη διάγνωση προβλημάτων των διακομιστών, η επικύρωση μιας νόμιμης περιόδου σύνδεσης μέσω του Google® captcha και η διαχείριση του ιστότοπου. Λάβετε υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε τις διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής διακομιστών και τις σχετικές πληροφορίες ως Μη Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που το εφαρμοστέο δίκαιο ορίζει διαφορετικά.

ΜΗ ANIXNEΥΣΗ

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας μπορεί να σας επιτρέψει να επιλέξετε την προτίμησή σας σχετικά με το αν θέλετε να επιτρέπετε στους ιστότοπους να συλλέγουν πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο σε διαφορετικούς ιστότοπους ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Αυτή τη στιγμή, ο Ιστότοπος δεν ανταποκρίνεται σε τέτοιες "Μη Ανίχνευση" ή παρόμοιες επιλογές που μπορεί να έχετε διαμορφώσει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και ο Ιστότοπος ενδέχεται να συνεχίσει να συλλέγει πληροφορίες με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Μη προσωπικές πληροφορίες" παραπάνω, σας επιτρέπουμε να ασκήσετε κάποια επιλογή στις πληροφορίες που συλλέξαμε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

THIRD-PARTY SITES

The Site may contain links to third-party websites. These linked sites (which may include the websites of Licensed Hotels, Affiliates, and various BWR partners or other third parties) are not under BWI's control, and we are not responsible for the privacy practices or the contents of any such linked site (or any link contained in any linked site). We provide such links only as a convenience, and the inclusion of a link on the Site does not imply endorsement of the linked site by BWI or the BWI Subsidiaries. If you decide to access any of the third-party websites linked to this Site, you do so entirely at your own risk and subject to the terms and conditions of use and privacy policies for such websites. If you provide any Personal Information through any such third-party website, your Personal Information will be treated in accordance with the privacy policy of that third party.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι ιστότοποι (οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν τους ιστότοπους των Συνεργαζομένων Ξενοδοχείων, των Συνεργαζομένων Οργανισμών και διαφόρων συνεργατών BWR ή άλλων τρίτων) δεν υπόκεινται στον έλεγχο της BWI και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου (ή άλλου συνδέσμου που περιέχεται σε αυτόν). Παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους μόνο για λόγους διευκολύνσεως και η ένταξη ενός συνδέσμου στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται την επικύρωση του συνδεδεμένου ιστότοπου από την BWI ή τις θυγατρικές της BWI. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικών απορρήτου για τέτοιους ιστότοπους. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου τρίτου μέρους, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επειδή η ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς, έχουμε εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας που παρέχουν εύλογες προφυλάξεις κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αλλοίωσης ή καταστροφής προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς στο διαδίκτυο αποθηκεύονται από εμάς ή / και από τους παρόχους υπηρεσιών μας και προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών ελέγχων πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας και άλλων εύλογων μέτρων ασφαλείας. Παρόλα αυτά, αυτά τα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν να αποτρέψουν κάθε απώλεια, προσβασιμότητα, κακή χρήση ή τροποποίηση των προσωπικών πληροφοριών. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν απώλεια, πρόσβαση, κακή χρήση ή αλλοίωση των Προσωπικών Δεδομένων που μπορεί να σας επηρεάσουν, ώστε να μπορείτε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Μπορούμε να αποφασίσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου όπου επιτρέπεται από το νόμο.

Παρακαλούμε μην μας στείλετε τις πληροφορίες που αφορούν πληρωμές  ή  ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε μη προσδιορισμένου τομέα (π.χ. υποβολή του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας σε ένα πεδίο για καταγραφή σχολίων ). Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού μπορεί να έχετε μαζί μας δεν είναι ασφαλής), πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για το φερόμενο ως  πρόβλημα επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όπως περιγράφεται παρακάτω στην παρούσα Πολιτική. Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να μας ειδοποιήσετε μέσω φυσικής αλληλογραφίας, αυτό θα καθυστερήσει τον χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουμε στο φερόμενο ως πρόβλημα.

Οι επιλογές σας

Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποιες προσωπικές πληροφορίες (αν υπάρχουν) επιθυμείτε να μας δώσετε. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες λεπτομέρειες, ορισμένες από τις συναλλαγές μας μαζί μας ενδέχεται να επηρεαστούν. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση χωρίς όνομα και αν δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία ή τους Συνεργαζόμενους Οργανισμούς , ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε όλες ή ορισμένες υπηρεσίες κρατήσεων, άλλες υπηρεσίες ή παροχές που σχετίζονται με την συμμετοχής σας σε προγράμματα. Ομοίως, αν δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε τρίτους, όπως είναι οι συνεργάτες του προγράμματος BWR (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, εκδότες καρτών και άλλοι), ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε εσάς όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες προγράμματος (π.χ. την συλλογή πόντων επαναλαμβανόμενων πελατών των εταιρειών αυτών ) ή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να καθυστερήσει. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με την νομοθεσία κάποιων χωρών , η προστασία του απόρρητου των προσωπικών  δεδομένων ή άλλοι νόμοι ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη της συναίνεσής σας προτού σας αποστείλουμε πληροφορίες που δεν έχετε ζητήσει συγκεκριμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας ενδέχεται να είναι σιωπηρή (π.χ. όπου απαιτείται επικοινωνία για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας ή / και όπου έχετε οικειοθελώς δώσει πληροφορίες για χρήση από εμάς). Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας ρητά (π.χ., όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς)

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να προωθήσουμε  προϊόντα ή  υπηρεσίες δικά μας  ή τρίτων, μπορείτε να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις διαφημιστικές ανακοινώσεις ή να αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ενότητα "Επικοινωνώντας μαζί μας" που θα βρείτε πιο κάτω. Εάν έχετε λάβει από εμάς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα διαφημιστικό μήνυμα και δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα  μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε για το μέλλον χρησιμοποιώντας την λειτουργία κατάργησης συνδρομής που θα βρείτε  στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε . Λάβετε υπόψη ότι όταν αποσυνδεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα «κατασταλούν»  και δεν θα διαγραφούν. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η επιθυμία σας θα καταγραφεί και θα γίνει σεβαστή, εκτός εάν με μεταγενέστερη συγκατάθεσή σας  την καταργήσετε.

Αν έχετε λογαριασμό BWR, σας ζητάμε να υποδείξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας κατά τη στιγμή που γίνεστε  μέλος του προγράμματος BWR. Αφού υποδείξετε τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να τις αλλάξετε μέσω του λογαριασμού σας.

 Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι εάν δηλώσετε εξαίρεση από την επικοινωνία όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων των Συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων, των Συνεργαζόμενων Οργανισμών ή άλλων τρίτων με τους οποίους  έχουμε ήδη μοιραστεί τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.

ACCESS, Deletion, &Modification                      

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η BWI μπορεί να σας επιτρέψει να αναθεωρήσετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα  των διαδικτυακών μέσων για την αναθεώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι γενικά διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα ή στα έντυπα τα οποία συμπληρώσατε την πρώτη φορά που υποβάλατε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διαγραφή ή αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσετε την επικαιροποίηση προσωπικών πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ενημέρωση για το αν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Παρόλο που η BWI θα προσπαθήσει με καλή πίστη να ανταποκριθεί στο αίτημά σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε, να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Για παράδειγμα, η BWI ενδέχεται να μην μπορεί να αλλάξει, να παράσχει ή να διαγράψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν αυτό συνεπάγεται  αδικαιολόγητη επιβάρυνση ή δαπάνη ή θα απαιτεί από την BWI να τροποποιήσει επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλο άτομο. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να παύσουμε να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, με το αιτιολογικό ότι αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποκτήθηκαν με άδικα μέσα ή χρησιμοποιήθηκαν κατά παράβαση του νόμου. Η BWI θα ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτά όπως απαιτείται και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, μπορεί να χρεώσει ένα κατάλληλο τέλος για την κάλυψη των εξόδων απάντησης στο αίτημά σας.

Για να κάνετε μία από τις αιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, συμπληρώστε και υποβάλετε αυτήν την Αίτηση. Επιβεβαιώστε την ταυτότητά σας, για να διαπιστώσουμε εάν έχουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς ή σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες.

https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/legal/privacy-form.html

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BWI συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναζητάτε από την BWI και για να ασκήσει τα δικαιώματά της και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως άλλωστε περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία μόνο εφόσον τα χρειαζόμαστε για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους (όπως ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο) και ζητούμε από τα άτομα αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 13 ετών χωρίς την γονική συναίνεση , θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε πληροφορίες από ή για ανηλίκους ηλικίας κάτω των 13 ετών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όπως αναφέρεται στην ενότητα "Επικοινωνία με εμάς" αυτής της Πολιτικής.

 

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ-ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ-ΗΠΑ

Η BWI συμμορφώνεται με την Ασπίδα  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ και το Αμερικανικό-Ελβετικό Πλαίσιο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελβετία. Η BWI έχει υποβάλει την αυτοπιστοποίησή της ότι τηρεί τις αρχές της προφύλαξης ιδιωτικού απορρήτου, της επιλογής, της περαιτέρω μεταφοράς, της ασφάλειας, της ακεραιότητας των δεδομένων, της πρόσβασης και της επιβολής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Privacy Shield και για να δείτε την πιστοποίηση του BWI αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.privacyshield.gov .Λάβετε υπόψη ότι η παραβίαση της δέσμευσης της BWI για το Privacy Shield μπορεί να διερευνηθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission) ή / και από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν αισθάνεστε ότι η BWI έχει κάνει κακή χρήση των  Προσωπικών σας Δεδομένων κατά παράβαση των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε με την BWI μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών με γραπτή περιγραφή της καταγγελίας σας. Μόλις λάβουμε μια τέτοια γραπτή περιγραφή, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της BWI θα επικοινωνήσει μαζί σας για να καθορίσει χρόνο και τρόπο για να συζητήσετε το παράπονό σας. Η BWI αντιμετωπίζει με σοβαρότητα όλες τις νόμιμες καταγγελίες σχετικά με την τήρηση από αυτήν  της Πολιτικής και των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα καταβάλει με καλή πίστη κάθε δυνατή  προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος. Για τις ανεπίλυτες καταγγελίες σύμφωνα με τις Αρχές Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η BWI συμφώνησε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων JAMS της ΕΕ, ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα επίλυσης διαφορών. Αν δεν λάβετε έγκαιρα την παραλαβή της καταγγελίας σας ή εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από την BWI, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος JAMS στη διεύθυνση https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or -safe-harbour-αξίωση για περισσότερες πληροφορίες ή / και να υποβάλετε καταγγελία. Εάν η καταγγελία σας δεν επιλυθεί από την BWI ή από τη διαδικασία JAMS, σε περιορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει μια επιλογή υποχρεωτικής διαιτησίας πριν από την επιτροπή Privacy Shield ή ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική υπηρεσία προστασίας δεδομένων .

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ιστότοπος  και η BWI εδρεύουν στις ΗΠΑ  σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και οι επισκέπτες του Ιστότοπού μας, όσοι μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες και όσοι με κάθε τρόπο δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για την παραλαβή ενημερώσεων μάρκετινγκ ή άλλων πληροφοριών από εμάς, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας διαμονής τους.  Η BWI δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όποια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των τοπικών νόμων, κανόνων και κανονισμών. Μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία που επιλέγουμε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών και στην επεξεργασία τέτοιων Προσωπικών Πληροφοριών σε άλλες χώρες εκτός από τη χώρα διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που ενδέχεται να παρέχουν διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων από ό, τι στη χώρα κατοικίας σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βρίσκεται η BWI. Επιπλέον, αν χρειαστεί να μεταφέρουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε Ξενοδοχεία, Συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να βρίσκονται ή να μην βρίσκονται σε χώρες που θεωρούνται "επαρκείς" σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ασπίδες Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και Ελβετίας- ΗΠΑ.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ στα προσωπικα δεδομενα σύμφωνα με την νομοθεσια της καλιφορνιασ.

Ο νόμος "Shine the Light" της Καλιφόρνιας, τμήμα 1798.83 του Αστικού Κώδικα, απαιτεί ορισμένες επιχειρήσεις να απαντούν σε αιτήματα πελατών από την Καλιφόρνια ζητώντας τις πρακτικές των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων. Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να εφαρμόζουν πολιτική να μην αποκαλύπτουν Προσωπικές πληροφορίες πελατών σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων, εάν ο πελάτης έχει κάνει χρήση της δυνατότητας να αποκλείσει τέτοιου είδους ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε μια τέτοια πολιτική. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την ανταλλαγή πληροφοριών ή να μάθετε σχετικά με τα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με την ενότητα 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα "Επικοινωνώντας μαζί μας". Σημειώστε ότι για να εκπληρώσουμε ορισμένες ανταμοιβές, πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας BWI, τις θυγατρικές ή τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, όταν πραγματοποιείτε κράτηση ή διαμονή σε ένα Συνεργαζόμενο Ξενοδοχείο ή μέσω ενός Συνεργάτη, παρέχετε τις πληροφορίες σας απευθείας σε αυτό το Ξενοδοχείο και οι περιορισμοί που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα δεν θα ισχύουν για την BWI σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να καταργήσετε την εγγραφή τους από τα μηνύματά τους. Αν έχετε αποχωρήσει όπως περιγράφεται παραπάνω και στη συνέχεια επιλέγετε να ξεκινήσετε μια συναλλαγή που απαιτεί από εμάς να μοιραστούμε ξανά τις πληροφορίες σας με ένα τέτοιο τρίτο μέρος, τότε δεν θα ισχύουν οι προηγούμενες προτιμήσεις εξαίρεσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή επιθυμείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλεφωνικά στο 800-528-1238 ή γράψτε μας στο την ακόλουθη διεύθυνση:

Best Western International, Inc.
Customer Care Department
P.O. Box 10203
Phoenix, AZ 85064
Attn: Customer Care

Best Western International, Inc.
Unit 7 Citylink Business Park

Old Nass Road

Dublin 12

Ireland

Attn: Legal Department

(Εκπρόσωπος της BWI στην Ευρωπαϊκή Ενωση)

Λάβετε υπόψη ότι οι επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλείς. συνεπώς, δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μας πληροφορίες πληρωμής ή ευαίσθητες πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙς  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η BWI διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει αυτή την Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης αυτής της πολιτικής βρίσκεται στην κορυφή αυτής της σελίδας. Αν προβούμε σε ουσιαστική αλλαγή αυτής της Πολιτικής, θα υποδείξουμε στον ιστότοπο ότι οι πρακτικές απορρήτου έχουν αλλάξει και θα παρέχουν έναν σύνδεσμο στη νέα πολιτική. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο λογαριασμό σας (αν υπάρχει) και / ή μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου. σας παρέχει την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από αυτή τη νέα ή διαφορετική χρήση. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική θα ισχύσουν κατά την δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής στον Ιστότοπο. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την αποδοχή σας από την αναθεωρημένη

 Greek
Menu